Baaskoolitus

EASi poolt korraldatav „Alustava ettevõtja baaskoolitus“, mida aitab koostööpartnerina läbi viia BDA Consulting ja Tartu Ärinõuandla“.

Baaskoolituse teemad

1. moodul – Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Minu äriidee ja visioon
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Mina – ettevõtja. Äriidee ja ärimudel
 • Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Toote/teenuse disain
 • Turg ja konkurents

2. moodul – Turundus ja müük

 • Turundusuuringud ja turundusstrateegia
 • Müügi meetod sõltuvalt ärimudelist
 • Turunduse roll eesmärkide saavutamisel
 • Optimaalsed turundusmeetmed alustavale ettevõttele
 • Turundus- ja müügiplaan. Hinnastrateegia
 • Müügipsühholoogia
 • Müügiplaani koostamine

3. moodul – Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud.
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine, tasuvusanalüüs
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Eelarve koostamine
 • Finantsprognooside koostamine
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsanalüüs

4. moodul – Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Meeskond ja juht. Äriplaanide esitlused.
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Arenguvestlus ja rahulolu-uuring ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused ja tagasisidet

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus.

Vastake palun sooviavalduse küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate. Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

Koolitust korraldab Tartu Ärinõuandla koostöös EASi ja BDA Consultinguga.
Koolituspäevad toimuvad Tartus kell 10-17.