Baaskoolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti: 12.-13.märts, 19. ja 21.märts, 27.-28.märts ja 4.aprill.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: V SPA Hotell Konverentsikeskuses (Riia 2, Tartu), kell 10:00-17:15
 • Hiljemalt 4. märtsil esitatud sooviavaldus
 • Osalemistasu: 70.- eurot (kogu programmi eest), mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 11.märtsil
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad

I moodul 12.-13.04.2019: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja Maili Vinn

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.
 • Maakondlike arenduskeskuste teenuste tutvustus.
 • Kuidas alustada oma äri? Mina ettevõtjana.
 • Äriidee ja visioon.
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.
 • Strateegia arendamine.
 • Ärimudeli arendus. Toote-teenuse disain.

II moodul 19.-21.03.2019: Turundus ja müük

Koolitajad Maili Vinn ja Jan Lätt

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Müügiplaani koostamine.

III moodul 27.-28.03.2019: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Koolitaja Eveli Naumanis

 • Ettevõtlusega seotud maksud.
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine.
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine.
 • Finantsprognooside koostamine.

IV moodul 04.04.2019: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja Maili Vinn

 • Juhi roll ja enesejuhtimine.
 • Meeskond ja partnerid.
 • Äriplaanide esitlemine.

Osavõtutasu on 70 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemiseks täitke taotlus.

Koolitust korraldab SA Tartu Ärinõuandla

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:

Maili Vinn

ettevõtluse vanemkonsultant

SA Tartu Ärinõuandla

tel: +372 524 3079

maili.vinn@arinouandla.ee