Mentorklubi

Mentorklubi raames toimub
5 klubiüritust teemakoolituste ja rühmatöödega (1 üritus on planeeritud 2-päevasena).

I klubiüritus 21.03 – eesmärkide seadmine, tegevusplaan, koolitaja Harald Lepisk

II klubiüritus 25.04 – finantsplaneerimine/väikeettevõtete raamatupidamine, koolitaja Siiri Einaste

III ja VI klubiüritus 22-23.05 – turundus, koolitajad Siim Pütsepp ja Priit Kallas

V klubiüritus 12.09 – toote/teenuse arendamine, koolitaja Kalev Kaarna

Mentorklubi programmis osaleb
12 Tartumaa alustavat ettevõtjat
6 mentorit, kelleks on  kogemustega ettevõtjad

Mentori roll on pakkuda oma juhendatavale inspiratsiooni ja indu, jagades oma kogemusi ning aidata alustaval ettevõtjal oma tegevuses uuele tasemele tõusta.

Mentorklubi sobib teile, kui soovite:

suhelda kogenud ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega
saada ja jagada kogemusi
laiendada ning arendada suhtevõrgustikku
saada häid nõuandeid mentorilt
omandada uusi teadmisi ja kogemusi

Mentorklubis osalejad valitakse sooviavalduse põhjal.
Ootame sooviavaldusi kuni 12.03.2018

Mentorklubi on osaleja jaoks tasuta!

Lisainfo ja küsimused
Tartumaa Mentorklubi korraldajad – Merle Mäesaar (merle@arinouandla.ee) ja Kady Hinn (kady@arinouandla.ee).

Mentorklubi on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.