MTÜ-de tunnustamine

Tartumaa vabaühenduste seas on tugevaid organisatsioone ja säravaid tegijaid, kelle algatusvõime ja entusiasm on kõigile eeskujuks. Sügiseti toimub Ühisnädala raames Tunnustamiskonkurss. Konkursil tuuakse välja algatused, millel on mõju, ning tunnustatakse inimesi, kelle pealehakkamine väärib tähelepanu. On, millest õppida!

2018. tunnustamiskonkursi kutse ja kategooriad

Koos Kodukant Tartumaaga otsisime 2018. aastal lisaks üht tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.

Kandidaate said esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.

Kandidaate sai tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini 2018.
Kõigis kategooriates tunnustati parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimus 29. novembril ning osalemise kutse saatsime kõikidele, keda oli tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

2018. aasta tunnustatute kohta saab pikemalt lugeda siit

Tunnustamiskonkursi ja tänuürituse läbiviimist toetab kuni aastani 2020 Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
tel. 7428 491
e-post: kadri.pau@arinouandla.ee

Tunnustamiskonkurss 2017

Tunnustamiskonkurss 2016

Tunnustamiskonkurss 2015

Tunnustamiskonkurss 2014

Tunnustamiskonkurss 2013

Tunnustamiskonkurss 2012