MTÜ-de tunnustamine

Tartumaa vabaühenduste seas on tugevaid organisatsioone ja säravaid tegijaid, kelle algatusvõime ja entusiasm on kõigile eeskujuks. Sügiseti toimub Ühisnädala raames Tunnustamiskonkurss. Konkursil tuuakse välja algatused, millel on mõju, ning tunnustatakse inimesi, kelle pealehakkamine väärib tähelepanu. On, millest õppida!

2017. aasta parim Tartumaa mittetulundusühendus on Johannes Mihkelsoni Keskus.

23. novembril toimunud tänuüritusel Eesti Rahva Muuseumis kuulutati välja Tartumaa 2017. aasta maakonna parim mittetulundusühendus, MTÜ tegevuse toetaja ning aasta vabakondlane.

  • Tartumaa 2017. aasta mittetulundusühendus on Johannes Mihkelsoni Keskus. Sama kategooria nominentideks on Emajõe Lodjaselts ja Mittetulundusühing SPARK Makerlab.

Tartumaa aasta mittetulundusühendus Johannes Mihkelson Keskus on hindamiskomisjoni sõnul tunnustamist väärt, sest alates 2000. aastast tegutsedes on jätkuvalt otsitud uusi võimalusi ja meetodeid, kuidas aidata neid, kes meie tänases ühiskonnas nõrgemaks on osutunud. Igapäevaselt tegeletakse pikaaegsete töötute, rahvusvahelise kaitse saajate ja vanglast vabanenutega. Pakutakse erinevaid koolitusi, nõustamisteenuseid ning koos käivad erinevatele sihtrühmadele mõeldud tööklubid.

  • Tartumaa 2017. aasta vabakondlane on Kairi Güsson. Nominentidena tunnustati Gea Järvela tegevust Luke mõisa ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel ja Tatjana Pavliku panust Tartu linna venekeelse kogukonna informeerimisel ja Eesti ellu lõimumisel. Tatjana Pavliku poolt hallatud FB infokanal VTartu kajastab nii artiklite kui ka reportaažidena erinevaid Tartus toimuvaid sündmusi ja pakub nii hea võimaluse vene keelt rääkivatel inimestel vahetumalt osa saada meie ümber toimuvast.

Aasta vabakondlase Kairi Güsson on Peipsimaa Külastuskeskuse väsimatu perenaine ning tema eestvedamisel toimuvad Kolkjas põnevad tegevused nii suvel kui talvel. Talvine tõukekelgu päev, naboika päev ja Rääbu päev tutvustavad Peipsimaa ridakülade traditsioonilist elu ning aitavad mõista ja alal hoida vanausuliste maailma ning nende kombeid.

  • Vabaühenduse tegevuse toetajana tunnustati Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialisti Heili Uuki. Ära märgiti ka OÜ Luke Farmimeierei panus piirkonna MTÜde toetamisel ja AS A. Le Coqi pikaaegne toetus mitmetele Tartumaa ühendustele kui ka üle-eestilistele organisatsioonidele.

Aasta vabakondlase, MTÜ ja kodanikuühenduse tegevuse toetaja konkursile said enda kandidaadi tunnustamiseks ja tänamiseks esitada kõik Tartumaa kohalikud omavalitsused, maakonnas ja linnas tegutsevad MTÜd kui ka eraisikud. Kokku laekus 27 ettepanekut. Parimad selgitas välja komisjon, kuhu kuulusid Tartu linna ja Tartu maavalitsuse, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla, SA Domus Dorpatensise ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad.

Tunnustamiskonkursile esitatud kandidaadid ja kategooriate parimad

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
tel. 7428 491
e-post: kadri.pau@arinouandla.ee

 

Tunnustamiskonkurss 2017

Tunnustamiskonkurss 2016

Tunnustamiskonkurss 2015

Tunnustamiskonkurss 2014

Tunnustamiskonkurss 2013

Tunnustamiskonkurss 2012