Infopäevad ja koolitused

Tartu Ärinõuandla kutsub MTÜde juhatuse liikmeid ja tegevjuhte erinevatele koolitustele. 2018. aasta esimeses pooles toimub alustavatele ühendustele üks koolitus, pikemaaegselt tegutsenud MTÜdele kaks koolitust ning toimuma saab ka üks ühine koolitus. Koolitustele eelneb või ka järgneb iseseisev kodune töö.

Koolitustele registreerumine on avatud ja soovijad saavad enda osalemise huvist kuni kaks nädalat enne koolituse toimumist teada anda. Kuna koolituste kohtade arv on piiratud, siis on vajalik registreerimisankeedi täitmine ja osalejate valik toimub nende alusel. Koolitusele pääsemisest/mittepääsemisest teatatakse kõigile. Ühe koolituse osalustasu on 10 EUR.

Koolitused:

Juba toimunud!   MTÜ baaskoolitus

Sihtrühm: MTÜ valdkonnas alustavad ja vähest aega tegutsenud juhatuse liikmed (MTÜ juhatuse liige kuni 24 kuud).
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ. Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.
Koolituse teemad: MTÜ olemus ja õiguslik staatus; MTÜ strateegiline kavandamine; juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus; ühingu liikmed ja üldkoosolek; MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted.
Toimumisaeg: 1. veebruar 2018 kell 10.00 – 17.15       Tutvu koolituse päevakavaga
Registreerumine kestis kuni 17. jaanuarini.

 

Kohe tulemas!   Vabaühenduste strateegilisus ja liikmelisus

Sihtrühm: vähemalt 24 kuud juhatuse liikme või tegevjuhina tegutsenud inimesed.
Koolitaja: Eimar Veldre. Eimar on olnud Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) juhatuse esimees ning kuulunud mitmesse juhatuse koosseisu, kuulunud EMSLi nõukogusse ja koolitajana käsitlenud just huvikaitse, organisatsiooni strateegilise tegutsemise teemasid.
Koolituse teemad: ühingu missioon ja avalik huvi: strateegiline ja eesmärgipärane tegutsemine; ühingu liikmed ja sisedemokraatia.
Toimumisaeg: 7. märts 2018 kell 10.00 – 17.15
Registreerumisankeet     Registreerumine kestab kuni 20. veebruarini.

 

Registreerumine avatud!  MTÜ raamatupidamine

Sihtrühm: enam kui 12 kuud tegutsenud juhatuse liikmed
Koolitaja: Siiri Einaste, Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides.
Koolituse teemad: raamatupidamise korraldamine; majandusaasta aruanne; maksustamine.
Toimumisaeg: 28. märts 2018 kell 10.00 – 17.15
Registreerumisankeet  Registreerumine kestab kuni 13. märtsini.

 

Registreerumine avatud!  Sotsiaalne ettevõtlus ja ärimudeli kavandamine

Sihtrühm: enam kui 18 kuud tegutsenud MTÜde juhatuse liikmed
Koolitaja: Toomas Roolaid, Toomas on Strateegialabor OÜ tegevjuht ja strateegilise juhtimise ja planeerimise konsultant, sotsiaalse ettevõtluse eestvedaja.
Koolituse teemad: sotsiaalne ettevõtlus; teenuse/toote hinnastamine; ärimudeli kavandamine.
Toimumisaeg: 19. aprill 2018 kell 10.00 – 17.15
Registreerumisankeet Registreerumine kestab kuni 4. aprillini.

 

KOOLITUSTE TOIMUMIST RAHASTAB SISEMINISTEERIUM JA KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL.