Infopäevad ja koolitused

Tartu Ärinõuandla kutsub MTÜde juhatuse liikmeid ja tegevjuhte erinevatele koolitustele. 2018. aasta esimeses pooles toimus alustavatele ühendustele üks koolitus, pikemaaegselt tegutsenud MTÜdele kaks koolitust ning toimuma sai ka üks ühine koolitus. Koolitustele eelnes või ka järgnes iseseisev kodune töö.

Koolitustele registreerumine on avatud ja soovijad saavad enda osalemise huvist kuni kaks nädalat enne koolituse toimumist teada anda. Kuna koolituste kohtade arv on piiratud, siis on vajalik registreerimisankeedi täitmine ja osalejate valik toimub nende alusel. Koolitusele pääsemisest/mittepääsemisest teatatakse kõigile. Ühe koolituse osalustasu on 10 EUR.

Koolitused:

Juba toimunud! MTÜ turunduskoolitus 

Sihtrühm: MTÜ juhatuse liikmed, tegevjuhid, projektijuhid
Koolitaja on Andres Kuusik, Tartu ülikooli turunduse dotsent ja õppetooli juhataja. Andrese koolitused on osalejate poolt alati väga hea tagasisidega hinnatud ning osalejad kiidavad tema energilisust ja häid praktilisi soovitusi. Sellel kevadel on sarnased koolitused toimunud ka Rapla- ja Jõgevamaal.

Toimumisaeg: 29. mai kell 13.00 – 17.00.

Koolitusteemad: Kuidas leida oma kliendid, kellele MTÜ tegevusi või teenuseid /tooteid pakkuda?
Kuidas eristuda konkurentidest?
Milliseid turunduskanaleid valida, millised turunduskanalid toovad edu?
Kuidas panna MTÜ tegevustes osalejate või MTÜ teenuseid/tooteid ostvate klientide silmad särama?

Koolitus toimub Ahhaa keskuse seminarisaalis.

Koolitusel osalemise tasu on 10 EUR ning see sisaldab koolituse kohvipausi.
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita registreerumisankeet. Seda on võimalik teha kuni 15. maini või kohtade täitumiseni. Soovin koolitusel osaleda ja registreerun

 

Juba toimunud!   MTÜ baaskoolitus

Sihtrühm: MTÜ valdkonnas alustavad ja vähest aega tegutsenud juhatuse liikmed (MTÜ juhatuse liige kuni 24 kuud).
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ. Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.
Koolituse teemad: MTÜ olemus ja õiguslik staatus; MTÜ strateegiline kavandamine; juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus; ühingu liikmed ja üldkoosolek; MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted.
Toimumisaeg: 1. veebruar 2018 kell 10.00 – 17.15       Tutvu koolituse päevakavaga
Registreerumine kestis kuni 17. jaanuarini.

 

Juba toimunud! Vabaühenduste strateegilisus ja liikmelisus

Sihtrühm: vähemalt 24 kuud juhatuse liikme või tegevjuhina tegutsenud inimesed.
Koolitaja: Eimar Veldre. Eimar on olnud Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) juhatuse esimees ning kuulunud mitmesse juhatuse koosseisu, kuulunud EMSLi nõukogusse ja koolitajana käsitlenud just huvikaitse, organisatsiooni strateegilise tegutsemise teemasid.
Koolituse teemad: ühingu missioon ja avalik huvi: strateegiline ja eesmärgipärane tegutsemine; ühingu liikmed ja sisedemokraatia.
Toimumisaeg: 7. märts 2018 kell 10.00 – 17.15
Registreerumisankeet     Registreerumine kestab kuni 20. veebruarini.

 

Juba toimunud! MTÜ raamatupidamine

Sihtrühm: enam kui 12 kuud tegutsenud juhatuse liikmed
Koolitaja: Siiri Einaste, Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides.
Koolituse teemad: raamatupidamise korraldamine; majandusaasta aruanne; maksustamine.
Toimumisaeg: 11. mai 2018 kell 10.00 – 17.15  NB! Kuupäev muutus, uus toimumisaeg ja vabanenud on mõned kohad
Registreerumisankeet  Registreerumine kestab kohtade täitumiseni

 

Juba toimunud! Sotsiaalne ettevõtlus ja ärimudeli kavandamine

Sihtrühm: enam kui 18 kuud tegutsenud MTÜde juhatuse liikmed
Koolitaja: Toomas Roolaid, Toomas on Strateegialabor OÜ tegevjuht ja strateegilise juhtimise ja planeerimise konsultant, sotsiaalse ettevõtluse eestvedaja.
Koolituse teemad: mis on sotsiaalne ettevõtlus ja miks ma selle peale üldse mõtlema peaksin; teenuse/toote hinnastamine – kas ja millist tasu küsida ja mida selle arvestamisel silmas pidada; ärimudeli kavandamine ehk kuidas teha nii, et panustavad ressursid (aeg, raha jms) end ka ära tasuks ja MTÜ tulu teeniks.
Toimumisaeg: 19. aprill 2018 kell 10.00 – 17.15, hotell Sophia seminarisaal
Registreerumisankeet Registreerumine oli avatud kuni 4. aprillini.

 

 

 

KOOLITUSTE TOIMUMIST RAHASTAB SISEMINISTEERIUM JA KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL.