Ühisnädal

Ühisnädal toob iga aasta novembris kaasa nädalajagu huvitavaid sündmusi üle Eesti. Kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul. 26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

2018. aasta juunis alustame programmi kokku panekuga ning  kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama erinevaid sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud ja seeläbi tähistada ühiselt kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat. Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Sündmuse esitamisest  saab pikemalt lugeda siin 

2013.aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja “Ühisnädal” alla. Lisainfo: www.uhisnadal.ee

Korraldajad: Ühisnädala tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Nädala sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.

Ühisnädala sündmuste ellu viimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV100 toimkond.