Tartumaa MTÜ-de tegevus

MTÜ-d ja sihtasutused Tartumaal

Tartumaal on peale omavalitsuste liitumist 2018. aasta alguse seisuga kaheksa omavalitsust – üks linn ja seitse valda.

MTÜde arv nendes on järgmine:

Omavalitsuse nimi Registreeritud MTÜde arv
(ei sisalda korteriühistuid)
Elva vald 181
Kambja vald 122
Kastre vald 53
Luunja vald 33
Nõo vald 47
Tartu linn 1515
Tartu vald 95
Peipsiääre vald 82
KOKKU 2128

MTÜde arv maakonnas tervikuna erinevate aastate lõikes ei ole väga palju muutunud, suurusjärguna on see enamvähem sama igal aastal. Põhjuseks see, et lisaks MTÜde loomisele ka MTÜsid lõpetatakse ning igal juhul kui näete, et teie enda ühingu tegevus ei ole enam aktiivne ning selle tegevuse jätkumist te enam võimalikuks ei pea, siis on vajalik MTÜ tegevus lõpetada. Korteriühistute jaoks, kes ka varasemalt MTÜde registris kirjas olid, on 2018. aasta jaanuaris loodud eraldi korteriühistute register (KÜ).

Äriregistris on samuti olemas ajakohane info MTÜ-de ja sihtasutuste kohta.

MTÜ asutamisest, selle toimimisest ja lõpetamisest saab ülevaate veebiportaalist www.makis.ee