Tartumaa MTÜ-de tegevus

MTÜ-d ja sihtasutused Tartumaal

Tartumaal on 2017 augusti seisuga:
3785 mittetulundusühingut (see arv sisaldab vabaühendusi, sihtasutusi, korteriühistuid, usulisi ühendusi, ametiühinguid ja kohalike omavalitsuste poolt asutatud mittetulundusühinguid)
2106 vabaühendust
112 sihtasutust

Vabaühendused ja sihtasutused Tartumaal 

Äriregistris on samuti olemas ajakohane info MTÜ-de ja sihtasutuste kohta.