• Õpilasfirmad
  • Projektid ja sündmused
  • Kasulikud lingid
  • Noortelabor

    PATEE

    “Tartumaa piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2018-2019, noorte ettevõtlikkuse edendamine”

    Projekti eesmärgiks on Tartumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine ja noorte ettevõtluse edendamine. Projekti raames toetatakse linnalisest piirkonnast väljaspool asuvate noorte transporti Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud sündmustele, korraldatakse maakonna noortele ning õpetajatele erinevaid ettevõtlikkusega seotud tegevusi (õppereise, koolitusi, ettevõtluspäevakuid, mänge jt) ning pakutakse maakonna õpilasfirmadele ja noorte ettevõtlikkusprojektidele juhendamist ja mentorlust.