• Smart manufacturing meetup
 • #1959 (no title)
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • Lõuna-Eesti teine toidukonverents INNOVATSIOON – ALLIKAD JA LAHENDUSED

   

  Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspark ja EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus koos Lõuna-Eesti toiduvõrgustikega korraldasid ühiselt juba teist korda Lõuna-Eesti toidukonverentsi, mille teemaks seekord INNOVATSIOON – ALLIKAD JA LAHENDUSED. Konverents toimus 21.septembril, Pollis, Viljandimaal.

  Selleaastasel konverentsil tutvustati väikestele ja keskmistele toidutootjatele, -pakkujatele kõiki võimalikke teaduskoostööpartnereid ja rahastusvõimalusi. Mõistagi oli konverentsi üheks eesmärgiks ka Lõuna-Eesti toiduasjaliste kokku toomine, sest jõud peitub koostöös, mitte konkurentsis!

  Konverentsi päevakava:

  9:00- 9:45 Soovijatele külastus Polli kompetentsikeskuses (kogunemine fuajees).

  9:30 kohvipaus ja kogunemine
  10:00 Tervitussõnad

  10:15 -12:50  Koostöövõimalused teadus- ja arendusasutustega:
  „Mida pakub Eesti Maaülikool toidutootjatele“. Toidumajast räägib EMÜ dotsent Ivi Jõudu ja EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskusest juhataja Piia Pääso.

  Eesti Maaülikooli juures tegutseb 2018.a. algusest Eestis ainulaadne laborikompleks, mille ühe tervikuna töötavad koos lisaks uuenenud mikromeiereile ka lihatehnoloogia, jookide, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning teadusuuringute laborid. Väiksemas mõõdus laboriseadmed võimaldavad kasutada ka tavapärasest väiksemaid toorainekoguseid. Labor parandab koostöövõimalusi teadus- ja õppeasutuse ja toiduainetööstuse ettevõtete vahel nii tootearendusel kui ka teistes valdkondades.

  Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusesse on rajatud ekstraheerimis-, destillatsiooni-, keemia-tehnoloogia, kuivatustehnoloogia ja biokeemia laborites väärindatakse kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste meetodite abil taimset toorainet, et saadud tulemust rakendada tervise- ja loodustoodete tehnoloogia- ja tootearenduses. See tähendab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses.

  “Teadus- ja arenduskeskuse BioCC teenused ja koosvõimalused toidutootjatele ja -töötlejatele. Lisaks EIT Food ja EIT Food HUB’i tutvustus.“ Andre Veskioja, vanemteadur, BioCC OÜ

  BioCC maailmatasemel teadus- arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

  EIT Food on Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi toidu valdkonna võrgustik (Knowledge and Innovation Community, KIC), mille piirkondlik koostöökeskus on EIT Food Hub.

  kl.11:15-11:35  sirutuspaus, õunad ja vesi

  Toidu tootearendus ja toitumisuuringud. Kätrin Karu, turunduse- ja müügijuht, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

  TFTAK on kaasaegsetele analüütikameetoditele ning süsteemide- ja sünteetilise bioloogia põhimõtetele toetuv uurimis- ja arendusasutus. Selle eesmärk on uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamine ja kasutuselevõtmine.

  TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakonna võimalused toidutootjatele. Kristel Vene, PhD, toidutehnoloogia osakonna vanemteadur/ loodusteaduskonna ettevõtlusspetsialist, TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituut.

  Tallinna tehnikaülikool on vanim toidutehnoloogia alast kõrgharidust andev õppeasutus Eestis. Läbi aegade on meie tugevad valdkonnad olnud leiva- ja pagaritoodete tehnoloogiad, konserveerimise, jookide ja kalatehnoloogiad, biotehnoloogial põhinevad protsessid (kääritamine, juuretised) jt.

  Tartu Biotehnoloogia Pargi võimalused toidusektori alustavatele ettevõtetele. Sven Parkel, Tartu Biotehnoloogia Pargi (TBP) tegevjuht.  

  TBP pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

  ADAPTER, värav Eesti teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. Rin Prikk, ettevõtlussuhete spetsialist, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus.
  Keskmiselt 15min ettekanne + 5min küsimusteks

  12:50- 13:50 Lõuna (buffee)

  Samaaegselt võimalik saada konsultatsioone erinevatelt teadus- ja arendusasutustelt, rahastusasutustelt, kes väljas oma laudadega terve päeva jooksul.

  13:50-15:05 III sektsioon

  Ettevõtja tootearenduslugu koostöös BioCC OÜga – Pille Pokk, HELEN helbed
  Ettevõtja tootearenduslugu koostöös TFTAKiga – Sulev Nõmmann, Siidrikoda

  Arendustegevuste rahastamise võimalused:

  Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus. Helena Pärenson, teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist, Maaeluministeerium ja Barbi Maramaa, Maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

  15:05-15:25 Sirutus-ja kohvipaus, puuviljad

  15:25- 16:45  Konverents jätkub, arendustegevuste rahastamise võimalused:

  Investeeringutoetused toidutootjatele. Janeli Tikk, põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja, põllumajanduspoliitika osakond Maaeluministeerium

  Rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, sh toidu tootmises. Viktor Muuli, nutika spetsialiseerumise valdkonna juht,  Eesti Teadusagentuur (ETAG); Tea Tassa, meetmehoidja,  SA Archimedes

  Arendus- ja innovatsiooniosakud, uus tootearendustoetus. Maria Värton, ettevõtluse ja võrgustike toetuste valdkonna juht,  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

  Eesti-Läti programmi toetus ettevõteteleInese Nikopensius, programmikonsultant, EstLat programmi Sekretariaat

  Lõpusõnad

  16:50-17:30  õunte degusteerimine, suhtlus, võimalus saada konsultatsiooni erinevatelt teadus- ja arendusasutustelt, rahastusasutustelt, hüvastijätt.

   

  Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, 69108 Karksi-Nuia side, Viljandimaa)

  Konverentsi salvestuse leiate Eesti Maaülikooli kodulehelt.

  Konverentsi esitlused leitavad SIIN.

  Fotod leitavad SIIN.

   

  Täiendav info: Elo Mets, Tartumaa tööhõivekavade koordinaator, projektijuht/ Tartu Ärinõuandla
  e-mail: elo@arinouandla.ee, tel: +372 511 3932