• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Tutvustus

  IHMEC

  IHMEC projekt ühendab Rootsi, Eesti ja Soome asjassepuutuvad klastrid metaklastriks ning loob ja lihtsustab Kesk-Läänemere (sisehügieeni) lahenduste eksportimist Lähis-Ida ehitusturgudele.

  Erinevate haiguste levikute tõkestamiseks on vaja uudsetel tehnoloogiatel põhinevaid lahendusi ja just sellega see IHMEC projekt tegeleb. Fookus on uute lahenduste leidmisel siseruumide kliima parandamise näol.

  Projekt kestvuseks on 1.3.2018-28.02.2021 ja kogueelarveks on 2 150 000€.

  Projektijuht
  Kaarel Lehtsalu
  kaarel.lehtsalu@arinouandla.ee