koolitused

March 5, 2018

Mentorklubi alustab uut hooaega!

  • Ettevõtja

Mentorklubi tähendab suhtlemist, inspiratsiooni, kogemuste jagamist ja uusi teadmisi. Mentorklubi pakub tuge ja julgustust kuni 3 aastat tegutsenud Tartumaa ettevõtete juhtidele.

Mentorklubi sobib teile, kui soovite:

  • suhelda kogenud ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega
  • saada ja jagada kogemusi
  • laiendada ning arendada suhtevõrgustikku
  • saada häid nõuandeid mentorilt
  • omandada uusi teadmisi ja kogemusi

Mentorklubi raames toimub
5 klubiüritust teemakoolituste ja rühmatöödega (1 üritus on planeeritud 2-päevasena).

I klubiüritus – eesmärkide seadmine, tegevusplaan

II klubiüritus – finantsplaneerimine

III ja VI klubiüritus – turundus ja eksport

V klubiüritus – toote/teenuse arendamine

Mentorklubis osalejad valitakse sooviavalduse põhjal, mille saate täita siin. Ootame sooviavaldusi kuni 12.03.2018.

Lisainfo:

Merle Mäesaar

mentorklubi koordinaator

info@arinouandla.ee