• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • June 15, 2021

  Birgit Kirotar

  Töötan personalivaldkonnas alates 2007 a., sellest viimased 12 aastat Lasita Majas personali- ja kvaliteedijuhina ning viimased üheksa aastat omandanud väärtuslike tööõigusalaseid teadmisi esindades edukalt erinevaid ettevõtteid Töövaidluskomisjonis. Senine töökogemus on andnud mulle laialdased teadmised ettevõtte strateegilise juhtimise, tööohutuse-, töökeskkonna- ja töötervishoiu jt praktikatest.

  Pean tähtsaks organisatsiooni jätkusuutlikku toimimist, arendamist ning andmete ja muu tõendusmaterjali korrektset käsitlemist, aga leian, et ettevõtte arengu ja konkurentsivõime mõjususe suurendamiseks on peamine kaasata kõik ettevõtte töötajad läbi positiivse tööõhkkonna, ühtekuuluvustunde ja lojaalsuse.