• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • April 6, 2022

  Laura Kalaus

  Tartu Ärinõuandla koosseisu kuulun alates 2022. a aprillist. Varasemalt olen tegutsenud ka eraettevõtjana, kuid peamiselt olen tegutsenud noorsootöö valdkonnas, kus alustasin noorsootöötajana ning aastatel 2011-2021 kujundasin kohaliku tasandi noorsootöö arenguid töötades Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas noorsooteenistuse peaspetsialistina.

  Minu vastutusvaldkonda on kuulunud noorsootöö valdkonna arendustegevuste kavandamine ja elluviimine, teenuste disainimine, rahastustaotluste menetlemine, noorteinfo edendamine, sündmuste korraldamine ja koordineerimine, sealjuures mitmed tegevused on olnud koostöös haridusvaldkonnaga.

  Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu kolledži teenuste disaini ja juhtimise eriala, kus omandasin ärijuhtimise magistrikraadi. Professionaalne lähenemine, uuendusmeelsus, kaasamine ja avatud hoiak on minu jaoks olulised märksõnad. Kuulun ka Eesti Noorsootöötajate Kogusse ning minu hobideks on koorilaul, jooga ning aiandus.