• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus & mentorlusprogramm
 • Messikülastused
 • Lõuna-Eesti Toidukonverents
 • Ettevõtja

  Otsime Tartu maakonna tublimaid ettevõtteid’2021

  Tartu Ärinõuandla koostöös Tartumaa omavalitsustega viib käesoleval aastal juba 8ndat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Ja taas kord on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks !

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

  Konkursi käigus autasustatakse 2021. aasta heade tegude eest Tartu maakonnas tegutsevaid* tublimad ettevõtjaid neljas kategoorias, neist kahe osas saab esitada kandidaate:

  1. Tartumaa edendaja. Tunnustatakse Tartu maakonnas tegutsevat ettevõtjat, kes panustab enim piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi. Nominente saavad esitada kõik Tartumaa elanikud. Tiitel antakse välja koostöös Coop Eesti’iga.

  Hindamise aluseks järgmised kriteeriumid:

  • panustab kogukonna arengusse (nt aidanud rajada mänguväljakuid, parke, spordiplatse; sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda edendava tegevusi; ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas);
  • panustab töökeskkonda, annab tööd kohalikele, vähem konkurentsivõimelistele inimestele, praktikakohti kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;
  • väärindab kohalikku ressurssi, teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega, sh nt tellib teenuseid/ tooteid.

  Selle kategooria võitja valitakse üksnes Tartumaa elanike poolt esitatud kandidaatide seast. (Mõistagi võivad kandidaate üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad, omavalitsused.) Kandidaadil peab õigeaegselt olema esitatud majandusaasta aruanne.

  2. Esmakordselt saab kandidaate saab esitada uues kategoorias – Tartumaa uuendaja. Selle tiitli kandjaks sobib väike või mikro (vähem kui 9 töötajat) suurusega Tartu maakonnas tegutsev ettevõte, kes on:

  • stabiilsete majandusnäitajatega,
  • uuendusliku äriidee ja/ või tegutsemismudeliga ja
  • positiivse mainega.

  Ka selle kategooria võitja valitakse üksnes Tartumaa elanike poolt esitatud kandidaatide seast. (Mõistagi võivad kandidaate üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad, omavalitsused.) Kandidaadil peab õigeaegselt olema esitatud majandusaasta aruanne.

   

  3. Edukaim alustaja SA Tartu Ärinõuandla toel. Tunnustatakse SA Tartu Ärinõuandla poolt eelneval aastal nõustatud alustavat ettevõtet, kes on oma tegevuses olnud edukaim.

  4. Parim õpilasfirmana alustanud ettevõte. Tunnustatakse SA Tartu Ärinõuandla tegevuste tulemusena võrsunud parimat Tartumaa õpilasfirmat, kes jõudnud pärisettevõtte staatusesse

   

  Miks peaks konkursile kandidaate esitama, konkursil osalema ?

  Väga lihtne vastus – et esile tõsta, märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. 

  Esita kandidaat kuni 17.juunini SIIN.
  Seni toimunud konkursside infoga saab tutvuda siin.
  *konkursil võetakse kandidaatidena arvesse Tartu linnast väljapool tegutsevaid ettevõtteid

  Kontakt: Elo Mets, projektijuht; e-mail: elo@arinouandla.ee