Ärianalüütika

Ärianalüütika on suunatud juba tegutsevale ettevõttele, kes on jõudnud teatud takistusteni ja soovib need ekspertidega läbi arutada. 

Teenusel on kokku kolm osa, millest meie konsultant valib ettevõtte juhtumist lähtuvalt sobivaima. 

 1. Strateegiline analüüs – selle eesmärk on aru saada ja vajadusel luua ettevõtte tegevustest ja projektidest kogum, mis viib soovitud tulevikuolukorra poole.
  • KPI
  • OKR
  • Hoshin Kanri
  • Balanced Scorecard
 2. Taktikaline analüüs on projekti või konkreetse tegevuse tasandil
  • Muutuste juhtimine
  • Huvigruppide kaardistus
  • MoSCoW analüüs
  • Fishbone
  • Pareto
 3. Operatsiooni analüüs toimub ühe töölõigu tasandil
  • Standardiseerimine
  • Kohtumiste juhtimine
  • Protsesside analüüs
  • Prioritiseerimine
  • Tööülesannete haldamine

Broneeri kohtumiseks aeg kõrvaloleva registreerimisvormi kaudu.
Konsultatsioon on tasuta.