Tööstuskonverents
V-Spa Konverentsikeskus, Riia 2, Tartu
Tööstusettevõtetele suunatud konverents Smart Manufacturing Meetup väärtuseks on läbi aastate olnud praktilised ja südamest südamesse vestlused juhtide vahel nii laval kui ka kohvipauside ajal. Lubame ka sel korral pakkuda sisukaid ja praktilisi ettekandeid.
Kuna COVID-19 viiruse tõttu ei ole võimalik ega mõistlik välisesinejaid Tartusse tuua, siis teeme konverentsi Eesti vägedega ja konverentsil saame kuulda ettekandeid eesti keeles. 
 
25. augustil arutlevad eksperdid ja juhid järgmiste teemade üle:
  1. Olukorrast majanduses ja tööstuse plaanid
  2. Strateegiline juhtimine
  3. Tootlikkuse müsteeriumi lahendamine

Juhul kui kehtestatakse täiendavaid piiranguid ja 25. augustil ei ole võimalik konverentsi läbi viia, siis lükkame konverentsi edasi. Kui Teile uus kuupäev ei peaks sobima, siis tagastame piletiraha. 

Esinejad

Mihkel Nestor
SEB, majandusanalüütik
Mihkel Nestor
SEB, majandusanalüütik

Mihkel Nestor töötab majandusanalüütikuna SEB pangas, kus tema ülesandeks on hoida kätt pulsil Eesti majanduses toimuval ja aidata nii pangal kui tema klientidel langetada teadlikke äriotsuseid. Muude tööülesannete kõrval võtab ta majandusteemadel sageli sõna ka meedias. Mihkli peamisteks huvivaldkondadeks on väliskaubandus ja tööturg. Enne SEB-ga liitumist on Mihkel töötanud analüütikuna mõttekojas Praxis ning Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Ants Vill
Skeleton Technologies, COO
Ants Vill
Skeleton Technologies, COO

Ants liitus Skeletoni ettevõttega aastal 2015 ja on vastutanud Eestis asuva prototüüpimise keskuse ülesseadmise eest ning koostanud kõik vajalikud plaanid ja süsteemid Skeletoni masstootmistehasele Saksamaal, mis on Euroopa suurim ja maailma kõige moodsam. Tema teadmised operatsioonisüsteemide loomisest ja meeskondade arendamisest on mänginud olulist rolli Skeletoni teel tippu superkondensaatorite maailmas.

Juhan Pukk
Flowit, partner & äriarendus
Juhan Pukk
Flowit, partner & äriarendus

Juhan Pukk on olnud IT äris viimased 15 aastat, alustades IBM-ist ja lõpetades Flowitis, mille üks omanikest ta on. Juhan on olnud osaline umbes 100 projekti juures, mis annab piisava kogemustepagasi, et teha järeldusi ja tuua välja peamisi kitsaskohti. Peamised valdkonnad on olnud tootmine ja logisitika.

Praegu tegeleb Juhan Flowitis äriarendusega nii Eestis kui ka välisturgudel ja on projektimeeskonnas suuremates AI projektides. Lisaks on ta ITL-I juhatuse liige ja veab seal ekspordi initsiatiive.

Mihkel Tammo
Rohetiiger, asutaja
Mihkel Tammo
Rohetiiger, asutaja

Mihkel on üks Rohetiigri eestvedajatest. Vanuses 27 kuni 31 oli Mihkel tööstusettevõtte Estanc nõukogu esimees, tegevjuht ja tulevikudisainer. Mihkli juhtimise viiest aastast kolm olid ettevõtte 30-aastase ajaloo kõige kasumlikumad.

Mihkli kogemuste hulka kuuluvad:

  • Ettevõtte kultuuri muutmine (uue missiooni, visiooni ja väärtuste kokkuleppimine ja rakendamine) ning ettevõtte väärtuspakkumise defineerimine
  • Äristrateegia loomine ja ettevõtte juhtimismudeli transformeerimine inimkeskseks (bossivabaks)
  • Jätkusuutlikkuse põhimõtete reaalne rakendamine ettevõtte toimimises
  • Disainmõtlemise edukas rakendamine pigem konservatiivsete väärtustega tööstusharus
  • Organisatsiooni konkurentsipõhisest lähenemisest koostöö-põhisele üleviimine
Lauri Antalainen
Digiwise, partner ja juhtivkonsultant
Lauri Antalainen
Digiwise, partner ja juhtivkonsultant

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud ettevõtete abistamisega protsesside optimeerimise-, digitaliseerimise- ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Lauril on MSc cum laude kraad äriinfotehnoloogia TalTechist ning ta on EAS-i Tööstuse Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Aleksandr Miina
Lean Digital, asutaja ja juhtivkonsultant
Aleksandr Miina
Lean Digital, asutaja ja juhtivkonsultant

Aleksandr on protsesside juhtimise, tõhustamise ja digitaliseerimise ekspert, digitaalsete tehnoloogiate rakendamise ekspert.

Aleksandr on pikaajalise tööstuse praktilise kogemusega ning on olnud ka seotud digitaalsete tehnoloogiate õppimisega, uurimisega ja õpetamisega  TalTech’is. Ta on viinud läbi mitmied digitaliseerimise ja automatiseerimise projektid nii Eestis, lähiriikides, kui ka välismaal. Samuti, Aleksandril on olemas pikaajaline koostöö kogemus EAS’iga ja MKM’iga erinevates küsimustes: alustades lean mõltemisest (sh. raamatute tõlkimine) ning lõpetades digitaalsete tehnoloogiate rakendamise levikuga (sh. Digitaliseerimise meistriklassi korraldamine ja läbiviimine).

Marek Bankiir
LeanWay, asutaja
Marek Bankiir
LeanWay, asutaja

Marek on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean-juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja. Tema poolt läbi viidavad lean-teemalised koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada

"Konverents pakkus väga hea ülevaate tootmisettevõtete hetkeseisundist ning andis suurepärase võimaluse kohtuda tööstuse juhtidega. "
- Aleksandr Miina (Lean, CEO)
"See on parim koht, kus kohtuda inimestega, kel on visioon, kogemused ja sisemine motivatsioon, et muuta tööstuse käekäiku."
- Mihkel Tedremaa (Superhands, CEO)
"Konverents oli suurepärane! Praktiline ja huvitavate praktiliste näidistega inspireerivatelt esinejatelt."
- Karin Rex (Conectra, Sales Manager)
"Väga hea koht, kus kohtuda ettevõtete juhtidega, kuulata nende lugusid ja õppida teiste kogemusest. "
- Eveli Opmann (Estiko-Plastar, CEO)
"Esinejad olid tasemel ja teemad olid täpselt tabatud. Konverents kattis erinevaid sektoreid ja ärisuhete loomise võimalus annab konverentsile olulise väärtuse."
- Silver Rõõmussaar (UPM Kymmene, Member of the Board)