Tööstuskonverents
V-Spa Konverentsikeskus, Riia 2, Tartu
Tööstusettevõtetele suunatud konverents Smart Manufacturing Meetup väärtuseks on läbi aastate olnud praktilised ja südamest südamesse vestlused nii laval kui ka kohvipauside ajal. 
 
2021 konverentsi programmi koostamisel on lähtutud kahest printsiibist – ettekanded peavad olema aktuaalsed ja kõrge praktilise väärtusega.
 
Esmalt vaatame kuidas läheb maailmamajandusel ja kuidas see kõik mõjutab Eestit ja meie peamisi ekspordipartnereid. Uurime, kuidas plaanib riik juhtida tööstuse arengut ja millised on tööstusettevõtete juhtide plaanid.
Teiseks räägime ettevõtte juhtimisest, aga puutumata ei jää ka juhi endaga seotud teemad. 
Viimaks suundume tootlikkuse müsteeriumit lahendama ja uurime kuidas saavutada vähemaga rohkem ning millega tuleb arvestada erinevate arendusprojektide juures.

Programm

9:30 – Registreerimine avatud
10:00 –
Konverentsi avamine – Kuldar Leis 

Makromajanduslik olukord ja selle mõju tööstusele
10:15 – Olukorrast majanduses – Mihkel Nestor (SEB)
10:40 – Tööstuse väljavaated lähiaastatel – Sille Kraam (MKM, majandusarengu asekantsler)
11:05 – Tööstuse äriplaan – Raul Vene (Wermo), Andri Haran (MKM, tööstusvaldkonna juht), jt

12:00 – Lõuna

Juhtimise praktikad
13:00 – Lahenda VUCAt VUCAga – Mihkel Tammo (Rohetiiger, EAS)
13:25 – Kuidas saavutada parim ROI? – Marek Bankiir (LeanWay) 
13:50 – Tõhus juhtimine – Tanel Haak (QTH), Birgit Kirotar (Lasita Maja), Mihkel Peedimaa (Räpina Paberivabrik)

Tootlikkuse müsteeriumi lahendamine
15:10 – Digitaliseerimise võlud ja valud – Lauri Antalainen (Digiwise), Aleksandr Miina (Lean Digital), Juhan Pukk (Flowit), Reigo Rusing (Balsnack)
16:00
– Superkondensaatorite Tesla – Ants Vill (Skeleton Technologies)
16:25 – TBA
16:50 – Konverentsi lõpetamine

Esinejad

Kuldar Leis
Moderaator
Kuldar Leis
Moderaator
Mihkel Nestor
SEB, majandusanalüütik
Mihkel Nestor
SEB, majandusanalüütik

Mihkel Nestor töötab majandusanalüütikuna SEB pangas, kus tema ülesandeks on hoida kätt pulsil Eesti majanduses toimuval ja aidata nii pangal kui tema klientidel langetada teadlikke äriotsuseid. Muude tööülesannete kõrval võtab ta majandusteemadel sageli sõna ka meedias. Mihkli peamisteks huvivaldkondadeks on väliskaubandus ja tööturg. Enne SEB-ga liitumist on Mihkel töötanud analüütikuna mõttekojas Praxis ning Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Sille Kraam
MKM majandusarengu asekantsler
Sille Kraam
MKM majandusarengu asekantsler

Töötan Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis majandusarengu asekantslerina, kus minu portfell on väga kirju ja lai, alustades Eesti tööstuspoliitika eestvedamisest, välisinvesteeringute ligimeelitamises, kosmostehnoloogiate arendamisest ning lõpetades laenu- ja riskikapitalile ligipääsu tagamisega. Lühidalt on minu missiooniks ministeeriumis tagada see, et Eestis oleks ettevõtjana hea tegutseda. Eelnevalt töötasin ministeeriumis kosmosevaldkonna juhina, ettevõtlusvaldkonna juhina ning majandusarengu osakonna juhatajana.

Raul Vene
Wermo AS, tegevjuht
Raul Vene
Wermo AS, tegevjuht

Wermo tegevjuht Raul Vene, kes on tehases töötanud 7 aastat, sõnab, et on siin koos meekonnaga läbi teinud põneva kasvamisprotsessi nii inimese kui juhina ning usub tänaseks kindlamalt teadvat, kuhu ja kuidas edasi liikuda.

Kui panustad oma inimestesse ja usud oma meeskonda, on tulemus vaid aja küsimus

Olulisim osa tootmisprotsessist on inimesed. Oleme osa rahvusvahelisest majandusest ja disainist ning töötame koos oma ala tippudega. Oma eriala ekspertide hoidmine ja väärtustamine on ettevõtte edu alustala. Seetõttu peetakse Wermos oluliseks pakkuda hea töö eest väärikat tasu. Inimesed on iga ettevõtte alustala, kellesse panustamine on väga vajalik. See on aspekt, mida ka Wermo arengus tähtsaks pean.

Tema missioon juhina on töötajatele positiivsete emotsioonide ja tehtust rahulolu tagamine. Igaüks meeskonnas peab tundma, et tema panus on oluline puzzletükk tervikpildist. Oma meeskonnaliikmetelt ootab Raul enim ausust, otsekohesust ning kaasamõtlemist muutuste juhtimises. Usk koos tehtud plaanidesse, võetud eesmärkidesse ja meeskonnaga arvestamine ning tema innustamine on juhtimisprotsessi lülid, mis tagavad tulemuse.

Andri Haran
MKM, tööstusvaldkonna juht
Andri Haran
MKM, tööstusvaldkonna juht

Andri Haran on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Tööstusvaldkonna juht. Andri on tegutsenud logistika ja tarneahela valdkonnas nii spetsialisti kui juhina viimased 18 aastat, sh läbinud 2 kaitseväe logistika missiooni Lähis-Idas, juhtinud Kaitseministeeriumis kaitsetööstus valdkonda ja olnud Milrem Robiticsi tarneahelajuht. Tal on omandatud kaks magistrikraadi – TaltTech haldusjuhtimine fookusega era- ja avalikusektori koostööle ning samuti TalTechist sel kevadel lõpetatud Digimuutused ettevõttes magistrikava.

Mihkel Tammo
Rohetiiger, asutaja
Mihkel Tammo
Rohetiiger, asutaja

Mihkel on üks Rohetiigri eestvedajatest. Vanuses 27 kuni 31 oli Mihkel tööstusettevõtte Estanc nõukogu esimees, tegevjuht ja tulevikudisainer. Mihkli juhtimise viiest aastast kolm olid ettevõtte 30-aastase ajaloo kõige kasumlikumad.

Mihkli kogemuste hulka kuuluvad:

  • Ettevõtte kultuuri muutmine (uue missiooni, visiooni ja väärtuste kokkuleppimine ja rakendamine) ning ettevõtte väärtuspakkumise defineerimine
  • Äristrateegia loomine ja ettevõtte juhtimismudeli transformeerimine inimkeskseks (bossivabaks)
  • Jätkusuutlikkuse põhimõtete reaalne rakendamine ettevõtte toimimises
  • Disainmõtlemise edukas rakendamine pigem konservatiivsete väärtustega tööstusharus
  • Organisatsiooni konkurentsipõhisest lähenemisest koostöö-põhisele üleviimine
Marek Bankiir
LeanWay, asutaja
Marek Bankiir
LeanWay, asutaja

Marek on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean-juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja. Tema poolt läbi viidavad lean-teemalised koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada

Birgit Kirotar
Lasita Maja, personali- ja kvaliteedijuht
Birgit Kirotar
Lasita Maja, personali- ja kvaliteedijuht

Töötan personalivaldkonnas alates 2007 a., sellest viimased 12 aastat Lasita Majas personali- ja kvaliteedijuhina ning viimased üheksa aastat omandanud väärtuslike tööõigusalaseid teadmisi esindades edukalt erinevaid ettevõtteid Töövaidluskomisjonis. Senine töökogemus on andnud mulle laialdased teadmised ettevõtte strateegilise juhtimise, tööohutuse-, töökeskkonna- ja töötervishoiu jt praktikatest.

Pean tähtsaks organisatsiooni jätkusuutlikku toimimist, arendamist ning andmete ja muu tõendusmaterjali korrektset käsitlemist, aga leian, et ettevõtte arengu ja konkurentsivõime mõjususe suurendamiseks on peamine kaasata kõik ettevõtte töötajad läbi positiivse tööõhkkonna, ühtekuuluvustunde ja lojaalsuse.

Mihkel Peedimaa
Räpina Paberivabrik, juhataja
Mihkel Peedimaa
Räpina Paberivabrik, juhataja

Olen õppinud Mainori kõrgkoolis tootmisjuhtimist.

AS Räpina Paberivabriku tootmisjuht aastatel 2006-2008, alates 2008 sügisest- juhataja. Sellel ajal oleme kasvanud keskmiselt 21% aastas 1,2MEUR 2008->12,4MEUR 2020, samas töötajate arv on kasvanud 30->110 ehk ca 10% aastas. Oleme selle aja jooksul välja vahetanud kogu tehnika ja muutnud pea kõiki protsesse. Arendame ise (koos Eesti inseneridega) suure osa oma lõpptoodete tootmisseadmetest. Tänu sellele on Räpina paberivabrik tänaseks üks suurima tootevalikuga pakkeprofiilide tootjatest- eksprodime oma toodangust ca 85%.

Juhan Pukk
Flowit, partner & äriarendus
Juhan Pukk
Flowit, partner & äriarendus

Juhan Pukk on olnud IT äris viimased 15 aastat, alustades IBM-ist ja lõpetades Flowitis, mille üks omanikest ta on. Juhan on olnud osaline umbes 100 projekti juures, mis annab piisava kogemustepagasi, et teha järeldusi ja tuua välja peamisi kitsaskohti. Peamised valdkonnad on olnud tootmine ja logisitika.

Praegu tegeleb Juhan Flowitis äriarendusega nii Eestis kui ka välisturgudel ja on projektimeeskonnas suuremates AI projektides. Lisaks on ta ITL-I juhatuse liige ja veab seal ekspordi initsiatiive.

Lauri Antalainen
Digiwise, partner ja juhtivkonsultant
Lauri Antalainen
Digiwise, partner ja juhtivkonsultant

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud ettevõtete abistamisega protsesside optimeerimise-, digitaliseerimise- ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Lauril on MSc cum laude kraad äriinfotehnoloogia TalTechist ning ta on EAS-i Tööstuse Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Aleksandr Miina
Lean Digital, asutaja ja juhtivkonsultant
Aleksandr Miina
Lean Digital, asutaja ja juhtivkonsultant

Aleksandr on protsesside juhtimise, tõhustamise ja digitaliseerimise ekspert, digitaalsete tehnoloogiate rakendamise ekspert.

Aleksandr on pikaajalise tööstuse praktilise kogemusega ning on olnud ka seotud digitaalsete tehnoloogiate õppimisega, uurimisega ja õpetamisega  TalTech’is. Ta on viinud läbi mitmied digitaliseerimise ja automatiseerimise projektid nii Eestis, lähiriikides, kui ka välismaal. Samuti, Aleksandril on olemas pikaajaline koostöö kogemus EAS’iga ja MKM’iga erinevates küsimustes: alustades lean mõltemisest (sh. raamatute tõlkimine) ning lõpetades digitaalsete tehnoloogiate rakendamise levikuga (sh. Digitaliseerimise meistriklassi korraldamine ja läbiviimine).

Ants Vill
Skeleton Technologies, COO
Ants Vill
Skeleton Technologies, COO

Ants liitus Skeletoni ettevõttega aastal 2015 ja on vastutanud Eestis asuva prototüüpimise keskuse ülesseadmise eest ning koostanud kõik vajalikud plaanid ja süsteemid Skeletoni masstootmistehasele Saksamaal, mis on Euroopa suurim ja maailma kõige moodsam. Tema teadmised operatsioonisüsteemide loomisest ja meeskondade arendamisest on mänginud olulist rolli Skeletoni teel tippu superkondensaatorite maailmas.

"Konverents pakkus väga hea ülevaate tootmisettevõtete hetkeseisundist ning andis suurepärase võimaluse kohtuda tööstuse juhtidega. "
- Aleksandr Miina (Lean, CEO)
"See on parim koht, kus kohtuda inimestega, kel on visioon, kogemused ja sisemine motivatsioon, et muuta tööstuse käekäiku."
- Mihkel Tedremaa (Superhands, CEO)
"Konverents oli suurepärane! Praktiline ja huvitavate praktiliste näidistega inspireerivatelt esinejatelt."
- Karin Rex (Conectra, müügijuht)
"Üks kõige asjalikemaid konverentse, kus jutuks oli reaalne kogemus, ettevõtjate endi nägemus ja prognoosid."
- Martin Vares (Fractory, CEO)
"Esinejad olid tasemel ja teemad olid täpselt tabatud. Konverents kattis erinevaid sektoreid ja ärisuhete loomise võimalus annab konverentsile olulise väärtuse."
- Silver Rõõmussaar (UPM Kymmene, juhatuse liige)