• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  Privaatsuspoliitika

  Kes me oleme

  Tartu Ärinõuandla SA, registrikood 90013897, aadress Kastani 42, Tartu, 50410, tel (+372) 428 402, email info@arinouandla.ee haldab veebilehekülge https://arinouandla.ee/ (edaspidi veebileht), mille vahendusel antakse veebilehe kasutajatele võimalus kasutada kontaktivormi.

  Oluline informatsioon seoses klientide ja koostööpartnerite isikuandmetega

  Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi ja projektifaili. 

  Isikuandmeid, mida meie kliendid või koostööpartnerid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii SA Tartu Ärinõuandla poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes ostavad/ tellivad meie teenuseid ja kelle nimel me teatud tegevuste raames tegutseme (nt MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Riigi Tugiteenuste Keskus, Ettevõtluse Arendamise SA jt) mis on vajalik kliendi või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on sõnaselgelt nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.

  Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

  Juhul, kui saate meie käest teateid, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-maili- aadressil: info@arinouandla.ee

  Milliseid andmeid Tartu Ärinõuandla veebilehe kasutajate kohta kogub ning kuidas neid andmeid kasutatakse?

  Tartu Ärinõuandla SA soovib teha oma kodulehe selle külastajate jaoks nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selle jaoks on Tartu Ärinõuandlal vaja teada, milliseid lehti erinevad külastajad kasutavad, milliseid brausereid ehk veebilehitsejaid nad kasutavad ja mil moel nad erinevate veebilehtede vahel liiguvad. Andmete kogumiseks ja analüüsiks on kasutusel tarkvara “Google Analytics” , mille poolt kogutava informatsiooni ja analüüsivõimaluste kohta leiate täpsema info sellelt aadressilt.

  Tartu Ärinõuandla veebilehel on võimalik esitada täiendavaid päringuid sisestades selle käigus oma isikuandmed. Neid andmed kasutatakse ainult vastavalt päringust tulenevale vajadusele ja säilitatakse vastavalt kasutaja poolt andmete sisestamisel lubatud tingimustele.

  Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: info@arinouandla.ee 

  Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.