• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  Regionaalne investorteenindus

  Investorteeninduses pakub Tartu Ärinõuandla järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute vahendadmine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine

  Tartu Ärinõuandla toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.
  Viited kodulehtedele: http://www.investinestonia.com, www.tradewithestionia.com

  Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.

  Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru regiooni ühine investorkonsultant on Asso Uibo
  Kontaktid: tel: +372 5340 8320, e-mail: asso.uibo@eas.ee

  Regionaalset investortegevust toetatakse EL Regionaalarengu Fondist (01.01.2016 – 31.12.2017 summas 119 575.22 eurot).