Baaskoolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolitus toimub webinarina ZOOM keskkonnas.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti: I moodul 5. ja 7.mai, II moodul 19. ja 21.mai, III moodul 2. ja 4.juuni, IV moodul 9. või 17.juuni (osaleja valib ise kuupäeva millal soovib äriplaani esitleda). 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: webinarina ZOOM keskkonnas, kell 10:00-17:15.
 • Hiljemalt 23. aprill esitatud põhjalik sooviavaldus.
 • Osalemistasu: 10.- eurot (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine (esitatakse arve).
 • Kandideerimine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud. Alles pärast sooviavalduste laekumise tähtaja möödumist võetakse kõigi sooviavalduse esitanutega ühendust ja tehakse avalduste sisu põhjal valik. Grupi suurus on max 20 inimest ja need selguvad 27.aprillil.
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust.

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I moodul 5. ja 7.05.2020: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja: Maili Kallaste

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.
 • Maakondlike arenduskeskuste teenuste tutvustus.
 • Kuidas alustada oma äri? Mina ettevõtjana.
 • Äriidee ja visioon.
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.
 • Strateegia arendamine.
 • Ärimudeli arendus. Toote-teenuse disain.

III moodul 2. ja 4.06.2020: Turundus ja müük

Koolitajad: Maili Kallaste ja Jan Lätt

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Müügiplaani koostamine.

II moodul 19. ja 21.05.2020: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Koolitaja: (Kristo Krumm)

 • Ettevõtlusega seotud maksud.
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine.
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine.
 • Finantsprognooside koostamine.

IV moodul 9.06.2020 ja 17.06.2020. Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja: Maili Kallaste

 • Juhi roll ja enesejuhtimine.
 • Meeskond ja partnerid.
 • Äriplaanide esitlemine.

Osavõtutasu on 10 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemiseks täitke taotlusUus registreerumine baaskoolituse  3. gruppi (30.09-04.11) avatakse juuni lõpus!

Koolitust korraldab SA Tartu Ärinõuandla

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:

Maili Kallaste

ettevõtluse vanemkonsultant

SA Tartu Ärinõuandla

tel: +372 524 3079

maili.kallaste@arinouandla.ee