• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus & mentorlusprogramm
 • Messikülastused
 • Lõuna-Eesti Toidukonverents
 • Ettevõtja

  Messikülastused

  Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele, mille loetelu leiate SIIT. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

  Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

  Messikülastused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

  Tartu Ärinõuandla korraldas 2020. aastal ettevõtjatele 1 külastuse rahvusvahelisele messile:

  FutureBuild 2020, Londonis, 03.-05. märtsil 2020

  FutureBuild on kõige olulisem ökoehituse (sh ökoloogiline disain, säästev ehitus ja keskkonnakaitse) valdkonna üritus, kuhu möödunud korral tulid kokku ligi 27 000 spetsialisti, tööstuse mõjutaja ja kujundada.

  Messil esindatud brändid, ettevõtted järgmistest valdkondadest: ehitised/ hooned, interjöör, energia, keskkonnasäästlikud materjalid, kriitiline infrastruktuur, offsite. Messiga samaaegselt toimuvad maailma tasemel koolitused ja konverents, mille keskseks teemaks innovatsioon ja õppimine. (Koolituste programm avaldamisel lähiajal.)

  Vaata lähem info messikülastuse kohta SIIN.


  REISITINGIMUSED:

  • Osalejate arv messikülastusele on piiratud. Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 esindajat. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
  • Ettevõtte esindaja(d) katavad poole külastusega seotud kuludest ning teine pool osaleja kuludest rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
  • Osalemiseks palume täita ja edastada allpool toodud kontaktisikule:
   1) messikülastusele kandideeriva ettevõtte registreerimisleht
   2) taotleja kontsernipuu leht (kui ettevõtte kuulub kontserni).
  • Nimede muutmine, reisi tühistamine ja lisateenuste ostmine toimub lisatasu eest, vastavalt reisikorraldaja või vastava teenusepakkuja hinnakirjale.
  • Reisi tühistamise korral omaosalust ei tagastata.
  • Juhul kui messist loobumine/messireisi tühistamine või reisija andmete muutmine toimub pärast reisikorraldaja poolt määratud tühistustähtaega või kui jätate messireisile ilmumata, olete kohustatud tasuma ka teise poole (50%) messireisi kogumaksumusest.
  • Olen kursis, et Maakondlike Arenduskeskuste poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma VTA jääki SIIN!
  • Olete kursis soovitusega teha messireisi toimumise ajaks reisi- ja/või reisitõrkekindlustus omale sobiva teenusepakkuja juures isikliku lisakuluna.

  Lisainfo: Elo Mets; elo@arinouandla.ee, tel 511 3932