• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus & mentorlusprogramm
 • Messikülastused
 • Ettevõtja

  Messikülastused

  Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele, mille loetelu leiate SIIT. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

  Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

  Registreerimine I poolaasta külastustele on avatud kuni 28. veebruarini.

  Messikülastused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

  Tartu Ärinõuandla korraldab 2019. aastal ettevõtjatele 2 külastust rahvusvahelistele messidele:

  smt connect Nürnbergis, Saksamaal, 07.-09. mai 2019

  SMT Connect  on rahvusvahelise tähtsusega elektroonika valdkonna mess, kontaktüritus (https://smt.mesago.com/events/en.html). Reisi raames toimub EASi Saksamaa ekspordinõuniku Tiina Kivikase korraldamisel  1-2 ühiskülastust kohalike ettevõtjate juurde vastavalt reisiliste profiilile (selgumisel).

  2018. aastal osales messil 434 eksponenti 30-st riigist, üritust külastas 11 879 inimest, nendest 32% välisriikidest. 83% külastajatest on seotud oma ettevõtte hanketegevustega, -protseduuridega. Külastajate peamised tegevusvaldkonnad – tootmine (25%), R&D (18%), disain ja tehnoloogia (16%), juhtimine (16%) ja müük (11%). Messil hõlmatud järgmised alamteemad: süsteemide arendamine ja tootmine; materjalid ja komponedid; töökindlus ja testimine; tarkvara ja tootmise kontroll.

  Skandinaavia juhtiv mahetoitude ja -jookide mess „Nordic Organic Food Fair“ Malmös, Rootsis, 12.-14. november 2019

  Mess „Nordic Organic Food Fair“ on B2B üritus kaubandusostjatele, kes otsivad parimat mahetoitu ja -jooki, mida kaubandusvõrku sisse osta. Tutvuda saab turu juhtivate tarnijatega, sealhulgas Põhjamaade parimate pakkumiste, rahvusvaheliste kaubamärkide ja uute põnevate idufirmadega.
  Messi raames on koostöös Eesti Suursaatkonnaga Kopenhaagenis plaanis korraldada Eesti äriseminar hõlbustamaks veelgi tootjate kontakte sisseostjatega. Messile eelneval päeval on plaanis teha külastused kohalikesse ettevõtetesse.*

  Messi veebilehekülg on https://www.nordicorganicexpo.com/. Täpsem messikülastuse info SIIN.


  REISITINGIMUSED:

  • Osalejate arv messikülastusele on piiratud. Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 esindajat. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
  • Ettevõtte esindaja(d) katavad poole külastusega seotud kuludest ning teine pool osaleja kuludest rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
  • Osalemiseks palume täita ja edastada allpool toodud kontaktisikule:
   1) messikülastusele kandideeriva ettevõtte registreerimisleht
   2) taotleja kontsernipuu leht (kui ettevõtte kuulub kontserni).
  • Nimede muutmine, reisi tühistamine ja lisateenuste ostmine toimub lisatasu eest, vastavalt reisikorraldaja või vastava teenusepakkuja hinnakirjale.
  • Reisi tühistamise korral omaosalust ei tagastata.
  • Juhul kui messist loobumine/messireisi tühistamine või reisija andmete muutmine toimub pärast reisikorraldaja poolt määratud tühistustähtaega või kui jätate messireisile ilmumata, olete kohustatud tasuma ka teise poole (50%) messireisi kogumaksumusest.
  • Olen kursis, et Maakondlike Arenduskeskuste poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma VTA jääki SIIN!
  • Olete kursis soovitusega teha messireisi toimumise ajaks reisi- ja/või reisitõrkekindlustus omale sobiva teenusepakkuja juures isikliku lisakuluna.

  Lisainfo: Elo Mets; elo@arinouandla.ee, tel 511 3932