Teenused

Tartu Ärinõuandla tervitab ettevõtlikku meelt!

Alati on hea oma plaane kellegagi koos läbi arutada. Tartu Ärinõuandla konsultantidel on pikaajaline kogemus – oleme näinud nii säravaid edulugusid, suurte takistuste ületamisi kui ka ebaedu. Meil on märkimisväärne infopagas küsimustes, mis puudutab ettevõtlust ja rahastamisvõimalusi.
Nõustamine on tasuta kuni kolme tunni ulatuses.

Soovite ettevõtlusega alustada?

Saame ühiselt läbi arutada teie äriidee ja uurida rahastamisvõimalusi. Lisaks võime anda nõu firma asutamise, maksude ja muude alustamisel oluliste teemade kohta.

Soovite oma ettevõtet arendada?

Saame ühiselt teie arenguplaanid üle vaadata. Meilt saab kasulikku infot teie arenguplaanidega sobivate rahastamisvõimaluste kohta.
Palun broneerige aeg kõrvalasuva kontaktivormi kaudu.

Millistel teemadel nõu anname?

 • Äriplaani koostamine
  Läbimõeldud äriplaan aitab luua selgust ja annab kindla suuna mida, kuidas ja millal teha nii, et jõuda soovitud tulemuseni kõige paremal viisil.
  Kas teie äriplaan on kokkuvõtlik info ühel lehel, kus vastate küsimustele mida, kellele, kuidas, kellega koos ja milliste vahenditega? Või on teie äriplaan 30-leheküljeline dokument, mis sisaldab põhjalikku ärikeskkonna ja konkurentide analüüsi, toodete ja teenuste kirjeldusi, personalipoliitikat, turundusplaani, finantsprognoosi ja riskianalüüsi? Mõlemal juhul tasub meiega nõu pidada.
  Kui plaanite taotleda EAS-i starditoetust, siis selle jaoks on vajalik Tartu Ärinõuandla eelhinnang teie äriplaanile.
 • Äriidee
  Teil on esialgu ainult idee. Suurepärane! Iga võimas ettevõtte on ühel hetkel olnud vaid idee kellegi peas. Nõustamisele tasub tulla ka varases faasis. Vaatame koos, kas ja mis tingimustel teie idee võiks ellu minna.
 • Finantsprognoosid
  Ettevõtte käekäiku tasub detailselt kavandada. Kas peale seda, kui kõik vajalikud kulutused on tehtud, midagi joone alla ka jääb? Vaatame koos, kas olete kõigi kuludega arvestanud ja tulusid tõenäoliselt realistlikult hinnanud.
 • Turundusplaan
  Kuidas oma toodete ja teenustega kliendini jõuda? Kuidas kasvatada oma toodetele lojaalset tarbijaskonda? Mõtleme koos läbi parimad viisid, kuidas end klientidele nähtavaks ja kuuldavaks teha.
 • Ekspordiga alustamine
  Uuele turule minek on suur samm. Kuidas leida partnerid? Kuidas saada infot sihtriigi ettevõtluskeskkonna, regulatsioonide ja nõuete kohta? Kas olete mõelnud, milline on sealne klient ja mida ta vajab? Ekspordiga alustamine nõuab suure hulga info valdamist. Saame teile anda esmase info.

Tulge nõustamisele ja arutame koos!