• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus & mentorlusprogramm
 • Messikülastused
 • Ettevõtja

  Ettevõtluskonkursi statuut

  Tartumaa Ettevõtluse Auhind

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

  Hindamise aluseks on osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne. Konkursi käigus selgitati välja tublimad ettevõtted kolmes kategoorias: Tartumaa suurim investeerija, Tartumaa parim tööandja  ja Tartumaa edendaja

   

  Tartumaa suurim investeerija

  Ainus auhinnakategooria, mille anname välja kahasse Tartu linnaga (esmakordselt!), ehk valim hõlmab nii maakonda kui linna. Kriteeriumiks investeeringud põhivarasse (eelnev aasta), tööstusettevõtete (EMTAK jaotus C) hindamine Äriregistri andmete põhjal.

   

  Tartumaa parim tööandja

  Tunnustatakse Tartu maakonna ettevõtet, kes on oluliselt panustanud panustavad oma töötaja heaolusse.

  Hindamine Äriregistri andmete põhjal ja ka ettevõtja poolt esitatud täiendava info põhjal, mille osas teeb otsuse žürii, kelleks oli Tartu Ärinõuandla juhatus ja nõukogu.

   

  KRITEERIUMID

  1. Müügitulu (eelnev ja üle-eelmine aasta)
  2. Rentaablus (eelnev ja üle-eelmine aasta)
  3. Lisandväärtus töötaja kohta (eelnev aasta)
  4. Töötajad ja töökeskkond:
   • palgatase võrreldes piirkonna keskmisega (kui palju kõrgem/madalam),
   • palgafondi kasv võrreldes eelmise aastaga (kasvanud/kahanenud, mitu protsenti),
   • uued ja säilitatud töökohad (uute ja säilitatud töökohtade arv, töökohtade protsentuaalne kasv), uued nutikad töökohad (kui on mõõdetav)
   • Töötajate koguarv
   • investeeringud töötajate koolitamisse (koolituskulu töötaja kohta),
   • investeeringud töökeskkonda ja töötajate tervise edendusse (on/ei ole, iseloom),
   • soodustused töötajatele (on/ ei ole, iseloom),

   

  Tartumaa edendaja

  Tunnustatakse Tartu maakonna ettevõtjat, kes panustab enim piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi.

  Nominente said esitada kõik Tartumaa kohalikud omavalitsused, kuivõrd nemad tunnevad kõige paremini kohalikke ettevõtjaid ja nende panust kohaliku kogukonna arengusse, sh juhtkonna aktiivsus kohalikus kogukonnas, sponsorlus, vähem konkurentsivõimeliste inimeste rakendamine, investeeringud kohalikku sotsiaalinfrastruktuuri (mänguväljakud, pargid, spordiplatsid vms).

  KRITEERIUMID

  Investeeringud kohalikku infrastruktuuri ja koostöö piirkonna teiste ettevõtetega

  • investeeringud infrastruktuuri välja arvatud investeeringud kohalikku sotsiaalinfrastruktuuri (on/ei ole, maht),
  • investeeringud keskkonnakaitsesse (on/ei ole),
  • koostöö piirkonna teiste ettevõtetega (ettevõtete arv kellelt tooteid/teenuseid ostetakse ja kellele tooteid/teenuseid müüakse ning ostetud ja müüdud toodete/teenuste maht, koostöö iseloom)

  Ettevõtte roll kogukonna arendamisel

  • juhtkonna aktiivsus kohalikus kogukonnas (on/ ei ole, iseloom),
  • sponsorlus (on/ ei ole),
  • vähem konkurentsivõimeliste inimeste rakendamine (on/ei ole, kui palju)
  • praktikakohad kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele (on/ei ole, kui palju),
  • investeeringud kohalikku sotsiaalinfrastruktuuri – mänguväljakud, pargid, spordiplatsid vms (on/ei ole, maht),
  • muu oluline piirkonda edendav tegevus (on/ei ole, iseloom)