• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  Nõustamine MAKides

  Ettevõtlusteadlikkuse programmi (EVTP) raames nõustame kliente

  Tartu Ärinõuandla viib ellu tegevusi piirkondliku ettevõtluse hoogustamiseks.

  Pakume nõustamisteenust potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele. Selleks, et tõsta alustavate ja juba tegutsevate ettevõtjate teadmisi ja oskusi erinevates tegevusvaldkondades korraldame baaaskoolitusi, mentorklubi, ettevõtluspäeva jne.

  Tartu Ärinõuandla teenused ettevõtjale:

  • ettevõtlusega alustamise nõustamine (rahastusvõimalused, firma asutamine, asutamisdokumendid jne)
  • tegutsevate ettevõtete nõustamine (projektide kaasrahastamine, partnerite leidmine, personali küsimused jne)
  • ekspordi nõustamine
  • äriplaanide koostamise nõustamine, sh eelhinnangu andmine Starditoetusele
  • äriidee analüüs
  • finantsprognooside koostamise nõustamine
  • turundusplaani koostamise nõustamine

  Projekti eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; ettevõtjate ning potensiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potensiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktivõrgustik on arenenud ja tugevnenud; paranevad ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

  Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist