Õpilasfirmade mentorprogramm

Mentorprogramm on mõeldud mini- ja õpilasfirmadele. Seda korraldab Noorte Ettevõtlikkuse Labor koostöös Anne Noortekeskuse ja Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga.

Sellel õppeaastal toimub 6 mentorklubi õhtut.

  • I mentorklubi: Idee- ja tootearendus, 18.oktoobril kell 16.00-19.00 Anne Noortekeskuses
  • II mentorklubi: Turundus, 1.novembril kell 16.00-19.00 Sparkis
  • III mentorklubi: Praktikalabor, 15.novembril kell 16.00-19.00 Anne Noortekeskuses
  • IV mentorklubi: Meeskonnatöö ja juhtimine, 29.novembril kell 16.00-19.00 Anne Noortekeskuses
  • V mentorklubi: Müügistrateegiad, 13.detsembril kell 16.00-19.00 Aparaaditehases
  • VI mentorklubi: Avalik esinemine, 17.jaanuaril kell 16.00-19.00 Ideelaboris

Mentorklubisse on oodatud kõik põhikooli- ja gümnaasiuminoored, kes on sellel õppeaastal alustamas kas mini- või õpilasfirma tegevusega.

Mentorõhtuid modereerib Marek Mekk.

Lisainfo: Facebook, Janeli Virnas, 53484685, janeli.virnas@arinouandla.ee

Mentorprogrammi korraldab Tartu Ärinõuandla ja seda rahastab Tartu Maavalitsus, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja Anne Noortekeskus.