Ettevõtlik Kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK).

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:

— laste kiiremat iseseisvumist,
— suuremat huvi uute teemade vastu,
— õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,
— erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Tunnid/tegevused on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Ettevõtliku Kooli haridusprogramm pakub õppeasutusele koolituspaketti, tööriistu, enesehindamise läbiviimist. Maakondlikul tasandil toimuvad lisaks võrgustikukohtumised, õppereisid, inspiratsioonipäevad jm. Koolituspakett sisaldab kolme koolitust: baas, rakendus, sandard.

Baaskoolitus – tutvustatakse Ettevõtliku Kooli põhimõtteid ja programmi sisu. 
Rakenduskoolitus – tutvustatakse õpetaja tööriista TULEM rakendamist. 
Standardi koolitus – tutvustatkse juhtimistööriista Standard põhimõtteid ja rakendamist. 

TULEM on üks õpetajale mõeldud tööriist, mis aitab hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist ning tuletab meelde, kuidas õpetajana toetada ettevõtlikkuspädevust ja rakendada vastavat metoodikat.

STANDARD on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub riiklikust õppekavast. See aitab õppeasutustel mõista üheselt:
— mis on ettevõtlik õpe,
— kuidas ettevõtlikku õpet rakendada süsteemselt,
— kuidas hinnata oma edukust ja toimunud muutusi oma õppeasutuses, õpetajates, õpilastes, võrgustikus.

Rohkem infot Ettevõtliku Kooli koduleheküljelt.

Kontakt Tartumaal:
Laura Kalaus
Ettevõtliku Kooli Tartumaa projektijuht
SA Tartu Ärinõuandla
laura.kalaus@arinouandla.ee
5664 3699