Õpilasfirmaga alustamine

Miks kaaluda Õpilasfirma loomist? Mida see annab?

 • Õpilasfirma tegemine aitab sul ennast juba kooli ajal proovile panna, et aru saada, kas ettevõtjaks saamine on sinu tee.
 • Saadud kogemused tulevad igal juhul kasuks, kui hakkad kuhugi tööle kandideerima.
 • Vaatamata sellele, et õpilasfirmat ei kanta äriregistrisse, on Õpilasfirma loomise kogemus sarnane päris ettevõtte loomisele.
 • Paned proovile oma algatusvõime ja katsetad praktikas ära teoorias õpitu.

Siin on voldik, mis tutvustab Õpilasfirmaga alustamist.

Õpilasfirma toimib samamoodi nagu üks väikefirma. Sa lood koos teiste õpilastega oma firma (Õpilasfirmat saab teha nii oma kooli- kui ka teiste koolide noortega). Te valite välja toote või teenuse, jagate ametid ja tööülesanded. Te koostate äriplaani, mille alusel tegutseda.
Õpilasfirma toodab ja müüb oma tooteid või osutab teenuseid ühe õppeaasta vältel.

Aasta jooksul saad teadmisi ja kogemusi firma juhtimisest ja õpid meeskonnatööd tegema.
Aktsionäri või juhina osaled otsuste vastuvõtmises – aitad välja valida toodet või teenust ning kirjutad äriplaani. Firma töötajana oled kas tootja, müüja või juhi rollis ning teenid palka.
Kogu tegevuse vältel arvutatakse kokku tulud ja kulud ning firma tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne.
Õpilasfirmas osalejana saad kaasa lüüa koolitustel, laatadel, konverentsidel ja muudel üritustel nii Eestis kui ka välismaal. Sarnane Õpilasfirma programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas.

Igal aastal selgitatakse Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa Õpilasfirmade võistlusel.

Õpilasfirma loomine käib nii:

 • valite firma juhtkonna
 • valite toote või teenuse
 • valite firmale nime
 • koostate firma põhikirja
 • registreerite oma firma Junior Achievement Eestis
 • määrate kindlaks, kui palju on vaja raha ettevõtte käivitamiseks ja annate välja firma aktsiad

Õpilasfirma registreerimiseks tuleb esitada Junior Achievement Eestisse:

 • avaldus
 • Õpilasfirma asutamiskoosoleku protokoll
 • Õpilasfirma põhikiri
 • toote lühikirjeldus