Infomaterjalid

Kuidas MTÜ tegevusi korraldada?

Suureks abiks on www.mtyabi.ee – maakondlike arenduskeskuste infoportaal.
Siit leiad:

  • infomaterjalid ja juhendid alustavatele ja tegutsevatele ühendustele
  • ülevaate maakondlike arenduskeskuste koolitustest
  • toetusprogrammide tähtajad
  • ja palju muud olulist vabaühendustele ja valdkonnast huvitatutele

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜ-ks?

Vastuse leiad Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute koondnimekiri ja taotlemise tingimused

MTÜ valdkonna jaoks olulised materjalid leiad veel:

mtyabi.ee leht sisaldab infot toetusvõimaluste kohta.

EAS-i lehelt leiad dokumentide näidiseid.

Projektitaotluse tegemisel on hea tutvuda vabaühingu projektitaotluse koostamise juhendiga

Organisatsiooni arendamise käsiraamat” (Kristina Mänd) aitab paremini sihte seada ja eesmärgipäraselt tegutseda.

Vabaühenduste Liidu kodulehelt leiad

  • vabaühenduste valdkonna olulisemad uudised ja algatused
  • infomaterjalid MTÜ-des tegutsejatele

Siseministeeriumi veebis on vabaühendustes tegutsejatele kaks olulist dokumenti:

  • Eesti Kodanikuühiskonna arendamise kontseptsioon
  • EKAK Kodanikuühiskonna arengukava

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted leiad Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Seadused, mis puudutavad ühendusi ja sihtasutusi, leiad Riigi Teatajast

Mittetulundusühingute seadus

Sihtasutuste seadus

Tulumaksuseadus

Võlaõigusseadus