Infomaterjalid

Kuidas MTÜ tegevusi korraldada?

Suureks abiks on MAKIS – maakondlike arenduskeskuste infoportaal.
Siit leiad:

  • infomaterjalid ja juhendid alustavatele ja tegutsevatele ühendustele
  • ülevaate maakondlike arenduskeskuste koolitustest
  • toetusprogrammide tähtajad
  • ja palju muud olulist vabaühendustele ja valdkonnast huvitatutele

 

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜ-ks?

Vastuse leiad Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute koondnimekiri ja taotlemise tingimused

 

MTÜ valdkonna jaoks olulised materjalid leiad veel:

MAKIS sisaldab infot toetusvõimaluste kohta.

EAS-i lehelt leiad dokumentide näidiseid.

Projektitaotluse tegemisel on hea tutvuda vabaühingu projektitaotluse koostamise juhendiga

Organisatsiooni arendamise käsiraamat” (Kristina Mänd) aitab paremini sihte seada ja eesmärgipäraselt tegutseda.

Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu kodulehelt leiad

  • vabaühenduste valdkonna olulisemad uudised ja algatused
  • infomaterjalid MTÜ-des tegutsejatele

Siseministeeriumi veebis on vabaühendustes tegutsejatele kaks olulist dokumenti:

  • Eesti Kodanikuühiskonna arendamise kontseptsioon
  • EKAK Kodanikuühiskonna arengukava

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted leiad Vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

Seadused, mis puudutavad ühendusi ja sihtasutusi, leiad Riigi Teatajast

Mittetulundusühingute seadus

Sihtasutuste seadus

Tulumaksuseadus

Võlaõigusseadus