Ühisnädal

Ühisnädal toob iga aasta novembris kaasa nädalajagu huvitavaid sündmusi üle Eesti. Kuuendat korda toimuv Ühisnädal oli 2018. aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul. 26. novembril sai sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu oli 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

2013.aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja “Ühisnädal” alla. Lisainfo: www.uhisnadal.ee

Korraldajad: Ühisnädala tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Nädala sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.

Ühisnädala sündmuste ellu viimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.