MTÜ-de tunnustamine

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel kuulutasime 2021. aasta sügisel taaskord välja tunnustamiskonkursi Tartumaa HEA TEGU. Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU aastal 2010 ning sellega soovime esile tõsta ja tunnsutada neid, kes igapäevasel oma valdkonnas, kodukohas vabatahtlkun tegutsevad ja meie kõigi jaoks panustava. 

Jaanuaris 2022 selgusid tunnustusüritusel “Tartumaa Hea tegu 2021” maakonna parimad vabakonna tegijad. 

Tartumaa Arendusseltsi eriauhind: Kõige innovaatilisema kogukonnaprojekti tiitli sai mittetulundusühenduse Tartumaa Noortekogu projekt „Noortevolikogu igasse Tartumaa valda“

“Tartumaa Hea tegu 2021” maakonna parimad vabakonna tegijad:

  • kodanikuühenduse tegevuse toetaja on Terminal Oil Grupp / AS Tartu Terminal
    nominent: Elva Vallavalitsus
  • Tartumaa aasta vabakondlane on Mare Rajamäe
    nominendid: Kerli Püll, Mariets Steinberg, Sandor Tabo.
  • Tartumaa mittetulundusühendus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus
    nominendid: Veeriku Selts, Kõrveküla maanaiste selts Miina, MTÜ Tartu Maheaed, MTÜ Mäksa Kolhoos.
  • Ilma projektita sündinud tegu on Kavastu rannaala korrastamine

“Neid inimesi, kes on ettevõtlikud ja panustavad omakasupüüdmatult meie kodukoha ja kogukondade heaks, on meie maakonnas väga palju. Need on inimesed, tänu kellele tuntakse kuhugile kuulumise tunnet, kes on oma maakonna heaks midagi suurt ära teinud või hakkama saanud märkimist väärt tegudega,” selgitab Tartu Ärinõuandla nõukogu esimees Kaidar Raudmets.

Ilma projektita sündinud tegu ehk Kavastu rannaala korrastamine näitab ilmekalt, kuidas meist igaüks saab panustada oma kodukoha paremaks muutmisesse ja kui jagub eesvedajaid, siis kaasa tulijaid on veelgi rohkem. Tartumaa aasta vabakondlane Mare Rajamäe on jällegi väga hea näide sellest, kuidas vanus ei piira vabatahtlikku tööd ning ühistesse tegevustesse on oskusliku eestvedaja poolt haaratud nii vanemas eas prouad kui ka lapsed ja noored.

Kõikidest tunnustatutest ja esitatud kandidaatidest pikemalt saab lugeda siit.

Kohal viibisid ka ajalehe Tartu Postimees esindajad Aime Jõgi ja Margus Ansu, mis jäi silma ja kõrva – seda saab vaadata siit

Ürituse pildipank täieneb jooksvalt ja seda on võimalik vaadata siit.  Pildistas Jaanika Iljas ning palume pilte kasutades viidata autorile.

Kategooriate täpsemad kriteeriumid on kirjas siin

Valikukomisjonis oli Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad. 
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Iga kategooria laureaat saab osalise Tartumaa kontuuriga kella – täielik Tartumaa tuleb välja kui kõik 4 auhinda kõrvuti asetada. Selline lahendus sümboliseerib koostegutsemist, üksteisega arvestamist ja ühiseid saavutusi Tartumaa edendamisel ja arendamisel.

 

 

Lisainfo:
Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri.pau@arinouandla.ee 

                  Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Tunnustamiskonkurss 2020

Tunnustamiskonkurss 2019

Tunnustamiskonkurss 2018

Tunnustamiskonkurss 2017

Tunnustamiskonkurss 2016

Tunnustamiskonkurss 2015

Tunnustamiskonkurss 2014

Tunnustamiskonkurss 2013

Tunnustamiskonkurss 2012