MTÜ-de tunnustamine

Tartumaa vabaühenduste seas on tugevaid organisatsioone ja säravaid tegijaid, kelle algatusvõime ja entusiasm on kõigile eeskujuks. Sügiseti toimub Ühisnädala raames Tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Konkursil tuuakse välja algatused, millel on mõju, ning tunnustatakse inimesi, kelle pealehakkamine väärib tähelepanu. On, millest õppida ja mida märgata!

Soovime leida ja tunnustada 2019. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud

  • aktiivseid kodanikuühendusi,
  • vabakondlasi/vabatahtlikke ja
  • vabasektori toetajaid.

Koos Kodukant Tartumaaga otsisime 2019. aastal lisaks üht tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.

Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.

ESITAN TUNNUSTAMISEKS JA TÄNAMISEKS ENDA ETTEPANEKUD

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini 2019.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Valikukomisjonis on Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja teiste koostööpartnerite esindajad.

Parimate välja kuulutamine toimub 28. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

2019. tunnustamiskonkursi kutse ja kategooriad

Tunnustamiskonkursi ja tänuürituse läbiviimist toetab kuni aastani 2020 Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
tel. 7428 491
e-post: kadri.pau@arinouandla.ee

Tunnustamiskonkurss 2018

Tunnustamiskonkurss 2017

Tunnustamiskonkurss 2016

Tunnustamiskonkurss 2015

Tunnustamiskonkurss 2014

Tunnustamiskonkurss 2013

Tunnustamiskonkurss 2012