MTÜ-de tunnustamine

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel kuulutasime sel sügisel taaskord välja tunnustamiskonkursi Tartumaa HEA TEGU. Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU aastal 2010 ning sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Kandidaate said esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Kokku tehti nelja kategooria peale 19 ettepanekut. Mis on tavapärasest veidi väiksem arv, kuid samas käesolev aasta on senise ajaloo jooksul ka kõige eriskummalisem ja mitmed vabaühenduste esialgsed plaanid muutusid.

Tunnustatud ja tänatud nominentide ja laureaatide tutvustused leiab siit

Iga kategooria laureaat saab osalise Tartumaa kontuuriga kella – täielik Tartumaa tuleb välja kui kõik 3 auhinda kõrvuti asetada. Selline lahendus sümboliseerib koostegutsemist, üksteisega arvestamist ja ühiseid saavutusi Tartumaa edendamisel ja arendamisel. Igal kella saajal on olnud selles protsessis oma roll ja auhind on meeldetuletus ja tänu selle panuse eest. Mustris on peidus nii Emajõe lained kui Lõuna-Eesti künklik maastik. Üksik küngas on lihtsalt küngas. Ja üksik laine lihtsalt lomp. Palju kupleid tihedasti koostööd tegemas on aga paljude võimaluste maastik ja palju laineid koos võnkumas võimas vetevoog. Nende süles olev kolmeks jaotatud tervik aga sümboliseerib jätkuvalt ühenduses ja koostöös peituvat tugevust.

Valikukomisjonis oli Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad. 

Valiku tegemine esitatud kandidaatide seast ei olnud kerge. Kõik esitatud vabakondlased on need, kes igapäevaselt teevad vabatahtlikku tööd ning panustvad oma kodukoha ja kogukonna arengusse. Hea meel on tõdeda, et esitatud on nii alles gümnaasiumis käiv noor, kes oma vabatahtliku tegevusega mitu aastat juba silma paistab kui ka enam kui kümme aastat kogukonna elu eest vedanud inimesi. Vabaühenduste kategoorias konkureerisid sel aastal ühendused, kes tegutsevad maapiirkonnas ja oluliseks sai just see, kuidas kevadisel kriisiajal jätkuvat olemas oldi ja uusi lahendusi välja mõeldi. Ilma projektitoetuseta sündinud teo kandidaatide osas saab öelda, et alati ei ole millegi ära tegemiseks vaja kirjutada projekti ja oodata seda vastust ja painutada end rahastajate reeglite järgi. Kui kogukond midagi väga oluliseks peab, siis tehakse koostööd, panustatakse ühiselt ja tulemuseks on otseselt vajalik asi kui ka ühtsem kogukond, kus varasemalt naaber naabrile teregi ei öelnud. Väikse kahetsusega peab tunnistama, et sel aastal vabaühenduste tegevuse kategoorias ettevõtteid ei esitatud. Kui mitmel eelneval aastal on esile tõstetud ettevõtjaid, kel juba läheb natuke paremini ja kes siis ka vabaühenduste tegevust erineval viisil toetavad, siis selleaastane uus olukord tõi kaasa pigem vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö vähenemise, kuid kategooria võitja Rõngu rahvamaja näitab, et alati ole oluline raha, sageli on olulisem hoopis positiivne suhtumine ja usk teiste tegemistesse.

Traditsioonilist tänuüritust sel aastal ei toimunud. Komisjoni liikmed Külli Pann (Kodukant Tartumaa) ja Kadri Pau külastasid kõiki nominente ja laureaate, pildipanga ringsõidust leiab siit 

 

Tunnustamiskonkurss 2019

Tunnustamiskonkurss 2018

Tunnustamiskonkurss 2017

Tunnustamiskonkurss 2016

Tunnustamiskonkurss 2015

Tunnustamiskonkurss 2014

Tunnustamiskonkurss 2013

Tunnustamiskonkurss 2012