• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  November 25, 2022

  2022. aasta parim Tartumaa mittetulundusühendus on Tartu Pereliit, tunnustuse pälvis 2022. aastal tegutsenud Ekraani keskus ja Aasta küla tiitli pälvis Äksi alevik, Tartu vallast.

  • Avalik sektor
  • Ettevõtja
  • MTÜ
  1. novembril toimunud tänuüritusel Tartu Loodusmajas kuulutati välja Tartumaa 2022. aasta maakonna parim mittetulundusühendus, MTÜ tegevuse toetaja ning aasta vabakondlane. Ilma projektitoetuseta sündinud teona tunnustati Ekraani keskust, mis sündis Tartu vabatahtlike algatusest ukrainlaste toetamiseks.

  Tartumaa 2022. aasta mittetulundusühendus on Tartu Pereliit. Tartumaa aasta mittetulundusühendus Tartu Pereliit on hindamiskomisjoni sõnul tunnustamist väärt, sest oma pikaaegse tegutsemisega paistavad nad silma nii Tartumaal kui ka maakonnast väljapool. Lisaks Tartumaa lasterikastele peredele on liikmeid mitmetest teistest maakondadest ja viimase viie aastaga on liikmeskond kasvanud üle viie korra – kokku on toodud üle 800 pere ja 2900 lapse. Järgmisel aastal tähistab organisatsioon 35. tegevusaastat ja eesvedajate näol on tekkinud töökas meeskond. Leitakse jaksu ja indu, et perede elu paremaks muuta ja pingutatakse, et inimesed ikka koos käiksid ja tunneks end ühtse kogukonnana.

  Tartumaa 2022. aasta vabakondlane on Kristiina Pedaja. Krisitiina on Valguta kogukonna hea haldjas, kes tegutseb põhimõttel „kus viga näed laita, seal tule ja aita“. Nii on küla heakord tema eestvedamisel juba aastaid igati kiiduväärt ning kogukonna kasutuses olev avalik ruum arendamist leidnud. Seejuures on kogukonna tegemistesse kaasatud kogu pere ja kolm last, kes nüüd juba iseseisvalt sama isetegemise põhimõtet edasi kannavad.

  Vabaühenduse tegevuse toetajana tunnustati OÜ Inglismäe tegevust Tartu vallas. Ettevõtja Kaido Rätsep on olnud enam kui 15 aastat abiks kogukonna kasutuses olevate objektide korrastamisel ja erinevate sündmuste ettevalmistamisel. Kogu ettevõtja pere on nõu ja jõuga Väägvere küla üritustel ja külaplatsi arendamisel abiks. Sel aastal valmis ühise panusena ka tantsulava, mis edaspidi veelgi rohkem küla tähtsündmuse Wäägvere Wolgi osalejaid rõõmustab.

  Ilma projektita sündinud teo kategoorias soovitakse esile tuua seda, et alati ei ole vaja millegi ära tegemiseks taotleda projektitoetust, vaid väga mitmed vajalikud ja toredad asjad saavad ellu viidud kogukonna ja vabatahtlike endi poolt. Selles kategoorias toodi välja kuus tegu, mis kahtlemata kõik on tunnustamist ja esile toomist väärt. Kuid selleaastase võidutiitli pälvis Ekraani keskus, mis tekkis Tartu vabatahtlike algatusel ukrainlaste abistamiseks. Oluline on see, et lisaks vabatahtlike panusele leidus ka ettevõtja, KEK Arendus OÜ, kes keskuse jaoks vajalikud ruumid andis.  

  Tartumaa Aasta küla valitakse Kodukant Tartumaa eestvedamisel iga kahe aasta tagant. Sel aastal kandideeris tiitlile neli piirkonda – neist kaks olid külad ja kaks alevikku.  Tiitli pälvis sel aastal Äksi alevik Tartu vallast. Äksis elab pea 500 inimest ja kolme viimase aastaga on tehtud suur hüpe kogukonnaarengus – kui varem ei öelnud naabrid teregi, siis nüüd jätkub juttu alati pikemaks. Koos arvukate koostööpartneritega panustatakse heakorda, korraldatakse küla elanikele mõeldud sündmusi ja mõeldakse ka laiemalt, kogu valla hea käekäigu ja silma paistmise peale.

  Konkursile Tartumaa Hea Tegu 2022 said enda kandidaadi tunnustamiseks ja tänamiseks esitada kõik Tartumaa kohalikud omavalitsused, maakonnas ja linnas tegutsevad MTÜd kui ka eraisikud. Kokku laekus 23 ettepanekut. Kõikide kandidaatidega saab pikemalt tutvuda siin.  

  Tänuüritusel pildistas Jaanika Iljas, pildivalik täieneb jooksvalt siin

  Parimad selgitas välja komisjon, kuhu kuulusid Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad. Tunnustamiskonkursi läbiviimist korraldab Tartu Ärinõuandla, toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

  Lisainfo:
  Kadri Pau
  SA Tartu Ärinõuandla, MTÜ konsultant
  tel. 56648 135, e-post: kadri.pau@arinouandla.ee
  www.arinouandla.ee