Teenused

Oled aktiivne kodanik ja soovid maailma paremaks muuta? Juba tegutsed mõnes vabaühenduses või alles kaalud sellega alustamist? Tartu Ärinõuandla (maakondlik arenduskeskus ehk MAK) on vabaühendustele ja kodanikualgatustele abiks. Anname head nõu, jagame kasulikku infot ning pakume mitmeid toetavaid tegevusi.

Tartu Ärinõuandla teenused MTÜ-dele:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Tartu Ärinõuandla aitab kaasa vabaühenduste tegutsemisele Tartu maakonnas. Me oleme nõu ja jõuga abiks nii uutele kui juba tegutsevatele vabaühendustele ning kodanikualgatustele. Tartu Ärinõuandla jagab kodanikele ja vabaühendustele vajalikku infot ning hoiab ülevaadet selle kohta, mis maakonnas kodanikualgatusena toimub.

Tänu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja siseministeeriumi rahastusele saame oma teenuseid pakkuda tasuta.