Tartumaa MTÜ-de tegevus

 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris olevate MTÜde ja SAde arv, ei sisalda korteriühistuid.

 
Kohalik omavalitsus/aasta 2019 aprill 2021 veebruar 2023 aprill
Elva vald 225 221 230
Kambja vald 155 141 170
Kastre vald 72 82 105
Luunja vald 60 60 76
Nõo vald 57 54 70
Tartu linn 1926 1632 1882
Tartu vald 129 140 169
Peipsiääre vald 103 88 106
Kokku 2727 2418 2808

MTÜde ja SAde arv maakonnas tervikuna erinevate aastate lõikes ei ole väga palju muutunud, suurusjärguna on see enamvähem sama igal aastal. Põhjuseks see, et lisaks MTÜde loomisele ka MTÜsid lõpetatakse ning igal juhul kui näete, et teie enda ühingu tegevus ei ole enam aktiivne ning selle tegevuse jätkumist te enam võimalikuks ei pea, siis on vajalik MTÜ tegevus lõpetada. Ka register ise jälgib MTÜde majandusaasta aruande esitamist ning kui see on mitme aasta jooksul riigile esitama, saadetakse MTÜ juhatuse liikmetele kustutamishoiatuse teade. Majandusaasta aruanne tuleb igal juhul igal aastal esitada, ka siis, kui sisulisi tegevusi ei toimunud.

Korteriühistute jaoks, kes ka varasemalt MTÜde registris kirjas olid, on 2018. aasta jaanuaris loodud eraldi korteriühistute register (KÜ) ja nende arvu ülevapool toodud numbrid ei sisalda.

Registris on samuti olemas ajakohane info MTÜ-de ja sihtasutuste kohta.

MTÜ asutamisest, selle toimimisest ja lõpetamisest saab ülevaate veebiportaalist www.mtyabi.ee