Tartumaa MTÜ-de tegevus

MTÜ-d ja sihtasutused Tartumaal

Tartumaal on peale omavalitsuste liitumist 2018. aasta alguses kaheksa omavalitsust – üks linn ja seitse valda.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris olevate MTÜde arv (ei sisalda korteriühistuid)
Omavalitsuse nimi 2019 2021
aprill veebruar
Elva vald 225 221
Kambja vald 155 141
Kastre vald 72 82
Luunja vald 60 60
Nõo vald 57 54
Tartu linn 1926 1632
Tartu vald 129 140
Peipsiääre vald 103 88
KOKKU 2727 2418

MTÜde ja SAde arv maakonnas tervikuna erinevate aastate lõikes ei ole väga palju muutunud, suurusjärguna on see enamvähem sama igal aastal. Põhjuseks see, et lisaks MTÜde loomisele ka MTÜsid lõpetatakse ning igal juhul kui näete, et teie enda ühingu tegevus ei ole enam aktiivne ning selle tegevuse jätkumist te enam võimalikuks ei pea, siis on vajalik MTÜ tegevus lõpetada. Ka register ise jälgib MTÜde majandusaasta aruande esitamist ning kui see on mitme aasta jooksul riigile esitama, saadetakse MTÜ juhatuse liikmetele kustutamishoiatuse teade. Majandusaasta aruanne tuleb igal juhul igal aastal esitada, ka siis, kui sisulisi tegevusi ei toimunud.

Korteriühistute jaoks, kes ka varasemalt MTÜde registris kirjas olid, on 2018. aasta jaanuaris loodud eraldi korteriühistute register (KÜ) ja nende arvu ülevapool toodud numbrid ei sisalda.

Registris on samuti olemas ajakohane info MTÜ-de ja sihtasutuste kohta.

MTÜ asutamisest, selle toimimisest ja lõpetamisest saab ülevaate veebiportaalist www.mtyabi.ee