Tartumaa MTÜ-de tegevus

MTÜ-d ja sihtasutused Tartumaal

Tartumaal on peale omavalitsuste liitumist 2018. aasta alguses kaheksa omavalitsust – üks linn ja seitse valda.

MTÜde ja SAde arv nendes on 3. aprill 2019 seisuga järgmine:

Omavalitsuse nimi Registreeritud MTÜde ja SAde arv
(ei sisalda korteriühistuid)
Elva vald 225
Kambja vald 155
Kastre vald 72
Luunja vald 60
Nõo vald 57
Tartu linn 1926
Tartu vald 129
Peipsiääre vald 103
KOKKU 2727

MTÜde ja SAde arv maakonnas tervikuna erinevate aastate lõikes ei ole väga palju muutunud, suurusjärguna on see enamvähem sama igal aastal. Põhjuseks see, et lisaks MTÜde loomisele ka MTÜsid lõpetatakse ning igal juhul kui näete, et teie enda ühingu tegevus ei ole enam aktiivne ning selle tegevuse jätkumist te enam võimalikuks ei pea, siis on vajalik MTÜ tegevus lõpetada. Ka Äriregister ise jälgib MTÜde majandusaasta aruande esitamist ning kui see on mitme aasta jooksul riigile esitama, saadetakse MTÜ juhatuse liikmetele kustutamishoiatuse teade. Majandusaasta aruanne tuleb igal juhul igal aastal esitada, ka siis, kui sisulisi tegevusi ei toimunud.

Korteriühistute jaoks, kes ka varasemalt MTÜde registris kirjas olid, on 2018. aasta jaanuaris loodud eraldi korteriühistute register (KÜ) ja nende arvu ülevapool toodud numbrid ei sisalda.

Äriregistris on samuti olemas ajakohane info MTÜ-de ja sihtasutuste kohta.

MTÜ asutamisest, selle toimimisest ja lõpetamisest saab ülevaate veebiportaalist www.makis.ee