Tunnustamiskonkurss 2015

27. novembri õhtul toimus Tartus armsalt hubases Karlova Teatris Tartumaa aasta vabakondlase, kodanikuühenduse, kodanikuühenduse tegevuse toetaja välja kuulutamine ja konkursi tänuüritus. Tunnustamiskonkursi põhikorraldaja on Tartu Ärinõuandla, kaasa mõtlejaks ja koostööpartneriks Kodukant Tartumaa.

Tartumaa tunnustamiskonkursile laekus kokku 22 kandidaati. Aasta vabakondlane – 9 kandidaati, aasta kodanikuühendus – 10 kandidaati ja vabasektori tegevuse toetaja – 3 kandidaati. Aasta-aastalt märkavad inimesed enda ümber tegutsevaid tublisid vabatahtlikke, valdkonnas muutust loovat organisatsiooni ning neid tunnustamiskonkursile esitades öeldakse eestvedajatele tehtu eest ka aitäh

Tartumaa aasta vabakondlane 2015 on Anti Mehine. Anti on Rõngu Pillimuuseumi looja ja eestvedaja. Tema hobi ja kiindumus vanade muusikainstrumentide vastu pani alguse Pillimuuseumi loomisele. Anti on pillimuuseumi käivitamise ja tööshoidmisega loonud väärtuse, mis on oluline piirkonna elukvaliteedi tõstmiseks. Pillimuuseumi loomisel on Anti entusiasm olnud nakatav. Pealtnäha mängleva kergusega on Anti pidanud väga vajalikud läbirääkimised, leidnud oma meeskonnaga väga head koostööpartnerid ja sponsorid. Samuti on tema eestvedamisel leitud väga väärtuslikud eksponaadid muuseumisse, igapäevastest tegevustest rääkimata. Lisaks pillimuuseumi tegevusele on Anti aktiivselt abis ka muudel piirkonna sündmustel. Aasta vabakondlase nominendid on MTÜ Noored Toredate Mõtetega juhatuse liige ja aktiivne vabatahtlik Piret Eit ning Melliste küla eestvedajad Kristel ja Mati Möller.

Tartumaa Aasta Kodanikuühendus 2015 laureaat on MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde. Tegemist on aktiivse ja järjest jõulisema noorte ühinguga – rohkem kui 2/3 liikmetest ja vabatahtlikest on noored ning uusi vabatahtlikke lisandub igakuiselt. MTÜ viib vabatahtlikud kokku tuge vajavate lastega, kellele pakutakse eeskuju, tuge ja sõprust.
Tartumaa Aasta Kodanikuühenduse nominendid on MTÜ Noored Toredate Mõtetega ja MTÜ Lohkva Külaselts Luunja vallast.

Tartumaa Aasta Vabaühenduse Toetaja 2015 laureaat on Rõngu Pagar. Ettevõte teeb pidevat koostööd avaliku, erasektori kui ka mittetulundusühendustega ja toetab vallas toimuvaid suurüritusi, valla piires tegutsevaid MTÜ-sid, rahvamaja ja selle ringe, Rõngu kooli ja lasteaia tegevusi, maakondlikke üritusi. Tema toetus on kõige sagedamini mitterahaline, vastavalt oma firma toodangule (koogid, tordid, leivad, saiakesed, soolased toidud ). Rahalist toetust on antud näiteks kodukandipäeva auhindadeks. Rõngu Pagar on hea koostööpartner, selle juht on ise aktiivne osaleja spordi- ja vabaajategevustes ja motiveerib ka kaasatulijaid. Tartumaa Aasta Vabaühenduste Toetaja 2015 nominendid on Grüne Fee Eesti AS ja OÜ Salmo & Luts

Kandidaate otsisid ja komisjoni kuulusid Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusseltsi, Domus Dorpatensise, Kodukant Tartumaa, Tartu Maavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.
Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahandusministeerium.

Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts koostöös Kodukant Tartumaaga korraldasid tänavu esimest korda Tartumaa Tähtsa Teo leidmise ja tunnustamise. Tulemus selgus Facebookis ja Ühisnädala üritusel toimunud avaliku hääletamise teel.
2015. aaasta Tartumaa Tähtsaimaks Teoks osutus Rõngu Pillimuuseumi loomine. 2014. aastal erahobist alguse saanud ja käivitatud Rõngu Pillimuuseum on tänaseks muutunud oluliseks kultuuri-ja haridusasutuseks ning atraktiivseks turismiobjektiks nii Tartu maakonnas kui üle Eesti. Pillimuuseum Rõngus on rikastanud paikkonna kultuurielu, pakkunud inimestele lähedalt ja kaugelt muusikalisi elamusi, loonud soovijatele pillimänguvõimalusi, hoidnud ja aidanud säilitada meie kultuuripärandit.

Nominentideks on Peedu kooli- ja kogukonnamaja, MoNo buss (MTÜ Noored Toredate Mõtetega), kolme valla koostöös toimunud muusikal „Nukitsamees“ ja Võnnu kihelkonnakoori taasloomine. Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts teeb väljavalitud tegu tutvustava lühifilmi.

Kokkuvõtte koostas: Külli Pann, Kodukant Tartumaa juhatuse esimees. Tunnustamisürituse jäädvustas Jaanika Iljas ja pildid on leitavad siit.

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
kadri.pau@arinouandla.ee
tel. 7428 491