• #1959 (no title)
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • Event
 • Program
 • Ticket information
 • Hotels
 • Arrive and depart
 • Partner events
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • koolitused

  April 22, 2019

  Lean akadeemia alustab

  • Ettevõtja
  • Investor

  Tartu Ärinõuandla koostöös LeanWay-ga on kokku pannud põhjaliku Lean tootmise koolitusprogrammi, mis on suunatud Tartumaa tootmisettevõtetele.
  Lean akadeemia on jagatud Lean-spetsialisti arenguprogrammiks (baaskursus) ja Lean-väärtusahela juhi arenguprogrammiks (edasijõudnute kursus). Koolitusprogrammi eesmärk on anda ettevõtetele lean-tootmise põhimõtetest väga hea ülevaade ning kasvatada tootlikkust läbi praktiliste näidete ja Lean-tööriistade . Koolitused on jaotatud kolme etappi: teooria, praktika klassiruumis, praktika oma töökeskkonnas.
  Kuna programmide peamise raskuspunkti moodustab viimane etapp – praktika oma töökeskkonnas, siis on selle baasil erinevates töölõikudes vähendatud ebaefektiivsusi juba koolitusprogrammi ajal. Need on tootmisettevõtetes olnud üldjuhul sedavõrd suure rahalise mõjuga, et on aastases perspektiivis arvutatuna ületanud koolitusse tehtud investeeringu (olenevalt ettevõtte suurusest) 20-40-kordselt (hinnang kujundatud varasemate kursuste kodutööde ja nende aastase rahalise võidu kaudu).
  Koolitusprogrammis osalejad saavad vastavad sertifikaadid ja Lean käsiraamatu.

  Lean-spetsialisti arenguprogramm (LSA) 22.aprill – 3.juuni

  LSA on prakitlise kasuga kursus, mis õpetab Leani põhialuseid ning kuidas nende abil ettevõtte protsesse pidevalt paremaks muuta. Kursus sobib olemasolevatele arendus- ja kvaliteedispetsialistidedele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad igapäevaselt panustada organisatsiooni tööoperatsioonide parandamisse. Arenguprogrammi edukalt läbinunele omistatakse The Lean Certification Alliance poolt Lean Bronze Certification.
  Koolituspäevade sisu lühidalt:
  22.04 – Lean sissejuhatus. Mis on Lean? Põhimõtted, raiskamised (mura, muri ja muda), tööriistad, näited elust. Lean ettevõtte simulatsioon.
  29.04 – Lean igapäevase juhtimise kontseptsioon (LDM – Lean Daily Management) – organisatsiooni strateegia sidumine igapäevase tööga.
  6.05 – Probleemide analüütiline lahendamine. Mis on PDCA (Plan Do Check Act) parendusring ning kuidas seda probleemilahenduses kasutatakse.
  20.05 – Mis on 5S? Ajalooline taust. Milleks 5S-i kasutatakse. Millised on tüüpilised kasud? 5S-i läbiviimine. Tegevused ja tehnikad erinevates 5S-i etappides (sorteeri, sära, sea korda, standardiseeri ja säilita). Erinevate 5S blankettide ja põhjade tutvustus. 5S-i ebaõnnestumisi ning parimaid praktikaid erinevatest ettevõtetest. PDCA-kodutööde staatuse ülevaatus.
  27.05 – Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM – total productive maintenance). TPM tõhususe mõõtmine seadmete üldise efektiivsuse näitajaga OEE (overall equipment effectiveness). Seadmete ebaefektiivsuse 6 suurt kadu ning kuidas neid vältida. Toote- ja formaadivahetuste optimeerimine SMED (single minute exchange of dies) meetodil. PDCA-kodutööde staatuse ülevaatus.
  3.06 – Kodutööde presenteerimine. Kursuse lõpetamine ja tunnistuste jagamine.

  Osaleja saab üsnagi spetsiifiliste oskuste ja teadmiste pagasi, et koolituse lõpuks olla võimeline:

  • üles ehitama juhtimiseks vajalikke mõõdikuid (milleta on arendustegevusi võimatu teha);
  • lahendama keerukaid probleeme analüütiliselt ning lahendusi tõenduspõhiselt testida;
  • koostama standardiseeritud töö dokumente, et saavutatud tõhusust säilitada (nendeta oleks areng ajutine ning organisatsioon ei ole teadmust säilitanud);
  • ellu viima töökoha efektiivsusele suunatud projekte (5S), millega lahendada tootlikkuse probleeme;
  • kasutama kvaliteediprobleemide analüüsitööriistu ning teab, milliste praktiliste lahendustega on võimalik kitsaskohti edaspidi vältida;
  • mõõtma tootmisseadmete tõhusust ning teab, milliste abinõudega nende efektiivsust tõsta;
  • analüüsima seadmete toote- ja formaadivahetusi või mõnda teist tsüklilist protsessi ning vähendada nende ajalist kulu märkimisväärselt;
  • koostama probleemilahenduse presentatsiooni.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on Lean-spetsialisti arenguprogrammi maksumuseks kuni255€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut.

  Lean-väärtusahela juhi arenguprogramm (LVA) 16.september – 28.oktoober

  Leani juurutamise teisel etapil ehk väärtusahela balanseerimise ja voo loomisel on äärmiselt oluline omada tugevat juhtide/spetsialistide korpust, kes näevad Leani süsteemsemana kui lihtsalt üksikud probleemilahendustööriistad. Kursus sobib olemasolevatele arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad oma oskusi edasi arendada üksikute protsesside probleemilahendusest terve väärtusahela haldamise peale.
  Koolitus kestab kokku kuus päeva ning on üles ehitatud viisil, mis järgib ettevõttes tehtava väärtusahela kaardistamise ja parendamise üldloogikat. Kuruse resultaadiks on ühe kuni kolme tooteperekonna lõikes kaardistatud ning loodud hetke-, tulevikuja ideaalolukord. Neid saab hiljem kasutada edasiste plaanidena nii kursuse jooksul kui ka peale seda arendusprojektide valimisel.
  Arenguprogrammi edukalt läbinunele omistatakse The Lean Certification Alliance poolt Lean Silver Certification.

  Koolituspäevade sisu lühidalt:
  16.09 – Lean väärtusahela teooria. Spetsialisti-kursuse kiirkordus. Mis teeb väärtusahelast Lean-väärtusahela. 3M. 5 Leani printsiipi. Väärtuse defineerimine (voice of customer).
  23.09 – Väärtusahela kaardistamise teooria (CSM, FSM, ISM). Tingmärgid. Tooterühma valik. Kaardistamise andmed. Läbimis-, töötlemis-, protsessis oleva töö (WIP-) ja tegelik tsükliaeg ning kvaliteedimäär. Tõmbav ja lükkav voog. Väärtusahela juhtimine.
  30.09 – Tooteperekondade kaardistamine (praktiline töö). Hetkeolukorra kaardistamine (CSM praktiline töö).
  7.10 – Ideaal- ja tulevikuolukorra plaan ning Lean väärtusahela peamised tehnikad. Pidev voog. Takti- ja planeeritud tsükliaeg. Rakutöö põhimõtted. Tõmbesüsteem. Kanban-süsteem, supermarket. “Piimaringid”. Mahu balanseerimine (heijunka). Tempoprotsess.
  14.10 – Kaizen meistriklassid. Ideaalolukorra loomine 3-5a (praktiline töö). Tulevikuolukorra loomine (praktiline töö). Kodutöö valimine.
  28.10 – Arenguprogrammi lõpetamine. Eksam. Väärtusahela kaardistuste ja FSM kodutööde hindamine. Tunnistuste jagamine.

  Osaleja saab spetsiifiliste oskuste ja teadmiste pagasi, et koolituse lõpuks olla võimeline:

  • kaardistama ettevõtte tooteportfelli järgi erinevaid perekondi edasiseks analüüsiks;
  • kaardistama koos meeskonnaga ühe kindla tooteperekonna lõikes hetkeolukorda;
  • analüüsima hetkeolukorda Lean-väärtusahela põhimõtetest lähtuvalt;
  • eelneva analüüsi põhjal kujundama operatsioonisüsteemi ideaal- ja tulevikuolukorda;
  • koostama tulevikuolukorra elluviimisplaani;
  • paberil tasakaalustama erinevaid protsessietappe väärtusahelas;
  • töökeskuses rakendama raku töö põhimõtteid;
  • arvutama tsükli-, takti- ja WIP-aegu;
  • arvutama varude kanban-koguseid;
  • läbi viima kaizen-meistriklassi;
  • koostama ja läbi viima kaizen-meistriklassi esitlust.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on Lean-väärtusvoo juhi arenguprogrammi maksumuseks kuni255€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut.

  Lisainformatsioon:
  Karl Viiol
  Konsultant
  karl@arinouandla.ee

  Lean akadeemiat aitab rahastada PATEE projekt, mis on toetatud Tartumaa Omavalitsusliidu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt