• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  June 18, 2023

  Aita leida Tartu maakonna tublimad ettevõtted’2023 !

  • Ettevõtja

  Tartu Ärinõuandla koostöös Tartumaa omavalitsustega viib käesoleval aastal juba 9ndat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Ja taas kord on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks!

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

  Konkursi käigus autasustatakse 2022. aasta heade tegude eest Tartu maakonnas tegutsevaid* tublimad ettevõtjaid kahes kategoorias:

  1. Tartumaa edendaja tiitlile saab esitada sellise Tartumaa ettevõtte, kes on 2022. aastal panustanud piirkonna arengusse, toetanud kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi, näiteks:
  – aidanud rajada mänguväljakuid, parke, spordiplatse, muud elanike jaoks vajaikku sotsiaalinfrastruktuuri;
  – sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda edendava tegevuse;
  – ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas;
  – pakkunud töökohti konkurentsivõimeliste inimestele, praktikakohti kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;
  – teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega, sh nt tellib teenuseid/ tooteid;
  – investeerinud kohaliku infrastruktuuri arendamisse (teed, platsid, torustik, valgustus jne);
  – panustanud keskkonnakaitsesse.
  Selle kategooria võitja valitakse üksnes Tartumaa elanike soovituste/ seatud kandidaatide põhjal! (Mõistagi võivad kandidaate üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad, omavalitsused.)

  1. Teist korda saab kandidaate esitada kategoorias – Tartumaa uuendaja. Selle tiitli kandjaks sobib väike või mikro (vähem kui 9 töötajat) suurusega Tartu maakonnas tegutsev ettevõte, kes on:
   – stabiilsete majandusnäitajatega,
   – uuendusliku äriidee ja/ või tegutsemismudeliga ja
   – positiivse mainega.

  Miks peaks konkursile kandidaate esitama, konkursil osalema ?
  Väga lihtne vastus – et esile tõsta, märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. Tunnustamine ise toimub piduliku gala-ürituse vormis, kus võimalus kohtuda ja suhelda nii Tartu linna kui maakonna ettevõtjatega.

  Esita kandidaat kuni 30.juunini SIIN.
  Seni toimunud konkursside infoga saab tutvuda siin.
  *konkursil võetakse kandidaatidena arvesse Tartu linnast väljapool tegutsevad ettevõtted, kes esitavad 30. juuniks oma 2022.a. majandusaastaaruanded.

  Kontakt: Elo Mets, projektijuht; e-mail: elo@arinouandla.ee