• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • July 15, 2022

  Sirli Heinsoo

  Sirli on reaalajamajanduse alaseid projekte juhtinud juba alates 2016 aastast. Ta alustas teema vedamist algselt erasektoris juhtides ITLis Internet of Business projekti, mis lähtub reaalajamajanduse kontseptsioonist ning kus tänu edukatele EL poolt rahastatud (Connecting Europe Facility (CEF) eInvoicing Building Block) teemaprojektidele on Sirli tegelenud ja juhtinud nii e-arvete kui ka andmepõhise aruandluse edendamist.

  Alates 2019 aasta lõpust on Sirli töötanud reaalajamajanduse valdkonnajuhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna osakonnas, kui ministeerium võttis reaalajamajanduse valdkonna oma eestvedamisele. Aastate jooksul on Sirli algatanud ja panustanud erinevate reaalajamajanduse temaatikasse kuuluvate era- ja avalike projektide ellu viimisesse nii piiriüleselt kui ka siseriiklikult lähtudes Reaalajamajanduse visiooni 2027 seatud alameesmärkidest.

  Sirli osaleb aktiivselt erinevates avalike ja erasektori poolt kokkupandud töögruppides, komiteedes ja juhtrühmades esindades reaalajamajanduse kontseptsiooni laiemalt (nt EVS/TK 76: Reaalajamajanduse tehniline komitee, ITL e-arvete ja reaalajamajanduse töögrupp, Eesti Panga Maksekeskkonna Foorumi maksekeskkonna digitaliseerimise töögrupp jne).

  Sirli on lõpetanud ettevõtlus- ja tehnoloogiajuhtimise eriala Tartu Ülikoolis ning uurinud oma lõputöö raames täpsemalt, kuidas reaalajamajandus ja eelkõige e-arved ettevõtjate elu mõjutavad.