• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • November 19, 2019

  Enam kui 100 tööstussektori juhti kohtusid eksklusiivsel ärikonverentsil

  Smart Manufacturing Meetup (SMM) – Leadership & Strategy konverents tõi esmaspäeval Tartusse kokku enam kui 160 juhti ja juhtivtöötajat erinevatest sektoritest. Neil oli võimalik kuulata 8 maailma tasemel esineja ettekandeid ning luua uusi koostöösuhteid. SMM sai alguse 2017 aastal ja on aasta-aastalt kasvanud arvestatavaks ärikonverentsiks Baltikumis. Sel aastal keskendus ärikonverents ettevõtte strateegiale ja (juhtimis)kultuurile, mis on iga eduka organisatsiooni alustalad. Juhtimisteooria isa Peter Drucker on öelnud “Kultuur sööb strateegiat hommikusöögiks”. See juhtmõte jäi kõlama ka rahvusvaheliste esinejate kõnedest.

  SMMesinejad kuuluvad oma valkonna tippu ja saabusid Tartusse Singapurist, Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Soomest ja mujalt. eBay International, Vodafone Italia ja Facebook’i tippjuhina töötanud Paola Bonomo (ITA) ja Oxfordi õppejõud ning raamatu „Demokraatia ja majanduskasv 21. sajandil“ autor Francesco Grillo (ITA) lahkasid laval Hiina kiire majanduskasvu võimalikke õppetunde. “Innovatsiooni paradoks on see, et me kasutame ainult murdosa inimkonna poolt kogutud teadmistest ja tehnoloogiatest. Aasia, aga eriti Hiina on olnud nende rakendamises palju edukam ning põhjalikum.” sõnas Grillo laval.

  Viise edu saavutamiseks on palju, kuid tõusutrendis on lean metoodika. Samas eksisteerib endiselt väärarusaam, et leantähendab kulusäästlikku tootmist/juhtimist. Tegelikkuses tekib see sääst kõrvalproduktina, kui keskendutakse väärtustele. Heiti Mering (EST) jagas oma teadmisi Lean Startup metodoloogia ja filosoofia kohta. Mis erineb eelnevast, selle poolest, et on oluline tegutseda – minimaalne töötav toode tuleb viia turule ning testida seda kasutajate abiga, et luua paremaid tooteid ja teenuseid. „Ausa tagasiside saamiseks on oluline roll kommunikatsioonil, koostööl, usaldusel ja julgusel.“ rõhutas  Mering.

  Yasmine Khater (SGP) on professionaalne lugude rääkija ehk storyteller. “Inimesed ütlevad “Jah”, kui saadav kasu on suurem kui hirm millegi tegemise ees. Jaatavalt vastamine võib muuta sinu elu.” ergutas Yasmine osalejaid konverentsilt kogutud uusi teadmis rakendama. Sofía Vega Anza (MEX) Velvetist julgustas ettevõtjaid kaasama disainereid, sest väljast vaataja värske pilk või tuua välja olulised kitsaskohad ning uued võimalused toote/teenuse/ettevõtte arendamisel. Yasmine ja Sofía rõhutasid, et oluline on õigete küsimuste küsimine, et lisaks probleemide lahendamisele saada aru hetke olukorrast ning näha tuleviku võimalusi.

  Teine pool konverentsist oli pühendatud juhtimise trendidele ning ettevõtte kultuuri olulisule selle juhtimisel. Johanna Pystynen töötab Soome parima tööandja VINCIT  juures. Ta tõi välja, et nemad vahetasid oma 10-20 aastat vanad tööriistad välja teenusepõhise juhtimisplatvormi vastu, mis võimaldab tsentraalselt juhtida väga erinevate vajadustega töötajaid ning luua neile enese arendamiseks parimad võimalikud tingimused.

  Emiel van Est on 20-aastat tegelenud LEAN metoodikate rakendamisega ja nentis, et LEAN on jõudnud olukorda, kus on oodata pöördepunkti. LEAN metoodika on juba ammu laienenud kaugemale tööstuse protsesside juhtimisest. Peapeale on keeratud ka juhtimiskultuur. „Paremad unistused loovad parema juhtumiskultuuri.“ Ütles Emiel ja tõi välja kolm küsimust mida iga juht võiks iseendalt küsida: Keda ma soovin teha õnnelikuks? Kas minu unistus on suurem kui mina ise? Kas ma näitan oma käitumisega eeskuju?

  Hanna Jõgi (EST), kes juhib ettevõtet PersonaliDisain, mis on pühendunud keskmise suurusega ettevõtete personalijuhtimise strateegilise nõustamisele ja arendamisele, rääkis täiuslikust ülemusest. „Eestis on ligi 1/3 töötajatest rahulolematud oma otsese ülemusega“ tõi ta välja  ning tõmbas parallalleeli peetri printsiibiga ehk mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile.  Ja milline on siis perfektne ülemus ¬ „Keegi, kes üritab täna olla parem kui ta oli eile“.

  Päeva viimaseks esinejaks oli alati karismaatiline rahvusvaheline koolitaja ning JCI asepresident Jay Johnson, kes esines ka JCI maailmakonverentsil, mis toimus 4.-8. novembrini Tallinnas. Tema ettekanne avas inimese primaarsete käitumismudelite toimimise põhimõtteid ning selle olulisust juhtimiskultuurile. Tema kaasav ning interaktiivne ettekanne andis osalejatele 5 kasulikku näpunäidet, kuidas mõjutada inimesi ja luua tugev meeskonnavaim ning ühtekuuluvustunne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Smart Manufacturing Meetup ärikonverentsi korraldab 2017 aastast alates Tartu Ärinõuandla ning selle läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Tartumaa Omavalitsuste Liit.

  Esinejate slaidid on leitavad järgnevatel linkidel:

  Francesco Grillo & Paola Bonomo
  Yasmine Khater
  Heiti Mering
  Johanna Pystynen
  Emiel van Est
  Jay Johnson
  Sofia Vega Anza
  Hanna Jõgi