• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  December 6, 2017

  Cork on heaks näiteks hästi toimivast ettevõtluse toetamise ökosüsteemist

  • Avalik sektor
  • Ettevõtja

  Cork on Iirimaa suuruselt teine linn ning silmapaistev teadus- ja majanduskeskus. Linna ja piirkonna areng toetub seejuures paljuski sellele, et seal on välja arendatud edukalt toimiv ettevõtluse toetamise ökosüsteem. Tänu Innova Fosteri projektile oli Tartul ja teistel partneritel võimalik saada teada, mis organisatsioonid ja kuidas Corki majandusarengut toetavad.

  27.-29. novembril toimunud visiidi käigus anti ülevaade järgmiste organisatsioonide tegevusest:

  Programmi pani kokku Corki linnavalitsus ja selle käigus tutvustati ka nii Corki linnavalitsuse kui ka Corki maavalitsuse algatusi ettevõtluse toetamiseks. Tartust osalesid visiidil Tartu Linnavalitsuse, SPARK HUB-i ja Tartu Ärinõuandla esindajad.

  SPARK HUB-i juht Kadri Kõivik märkis, et tutvumine Corki kui Iirimaa suuruselt teise linna ja selle alustavate ettevõtete tugistruktuuride ökosüsteemiga, mis soovib pürgida iduettevõtete olulisimaks tõmbekeskuseks, on väga hästi võrreldav Tartu linna ja meie tegevustega. Corki linna ülikoolide T&A ja inkubatsiooniprogrammid ning avaliku sektori toetustegevused alustavatele ettevõtetele on märkimisväärsed ning on andnud inspiratsiooni era- ja avaliku sektori tegevuste veelgi paremaks ühendamiseks ka Tartus ja meie plaanides.

  Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt rõhutas kontaktide loomise ja arendamise tähtsust: „Kohtumine Corki piirkonna ettevõtteid toetavate organisatsioonidega oli väga heal tasemel korraldatud. Piirkonnas tegutsevate ettevõtete arv ja ettevõtete toetamisega tegelevate organisatsioonide arv on võrreldav Tartu piirkonnaga. Programmi raames tekkinud nii Corki kontaktid kui ka projektis osalenud teiste riikide otsekontaktid võimaldavad edaspidi Eesti ettevõtjate kontaktide kiiremat vahendamist projektis osalenud riikide ettevõtjateni.“

  Kohtumised toimusid projekti Innova Foster osana, projekti kaasrahastatakse programmist Interreg Europe.