• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  March 12, 2018

  Elektrointensiivsetele tootmisettevõtetele soodsam elektrihind

  • Ettevõtja
  • Investor
  • soodustus
  • toetus

  Valitsuses on arutlusel suure elektrikulude osakaaluga ettevõtjatele elektriaktsiisi soodusmäära kehtestamist käsitlev eelnõu.

  Eelnõu eesmärk on tõsta Eesti kõrge elektrikulude osakaaluga töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjate konkurentsivõimet, võimaldades neil tarbida elektrit soodusaktsiisimääraga. Eesti tööstusettevõtjad on ebasoodsamas konkurentsiolukorras võrreldes naaberriikides tegutsevate konkurentidega, sest energiamahukaks tootmisele ei ole Eestis erisusi rakendatud. See pärsib juba tegutsevate ettevõtete laienemist ning uusi otseinvesteeringuid Eestisse. Erisuste rakendamine võimaldaks vähendada energiakulusid ning suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet. Leevendused energiamahukale tootmisele on Euroopa Liidus väga levinud, sellised leevendusmeetmed on kehtestatud näiteks Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes.

  Eelnõu kohaselt saavad kõrge elektrikulude osakaaluga töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtjad teatud tingimuste täitmisel tarbida elektrit soodsama aktsiisimääraga. Soodsam aktsiisimäär on 0,5 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ligi 9 korda madalam kui tavaaktsiisimäär 4,47 eurot megavatt-tunni kohta. Potentsiaalselt võib muudatus puudutada ligi 240 ettevõtjat.

  Ettevõtja elektrointensiivsus olema vähemalt 20%. Elektrointensiivsus näitab elektrile tehtavaid kogukulutusi ja selle osakaalu ettevõtte loodavast lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja elektrointensiivsus olema möödunud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgneva 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel. Kui prognoos ei täitu, maksab ettevõtja saadud soodustuse tagasi.

  Lisaks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastama ISO 50001 standardile ja ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutused on korrektsed ning ega ettevõtja pole raskustes. Raskustes ettevõtja vastavalt riigiabi reeglitele soodustust taotleda ei saa.

  Soodusmääraga elektri tarbimise luba saab taotleda maksu- ja tolliameti kaudu ja loa kehtivus on tähtajatu eeldusel, et ettevõtja täidab aruandluskohutuse ja muud eelnõus sätestatud nõuded. Seaduse üldine jõustumiskuupäev on planeeritud 2019. aasta 1. jaanuariks.
  https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-22218-istungi-kommenteeritud-paevakord