• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • koolitused

  September 14, 2021

  Kasvata tootlikkust Lean-juhtimise koolitusprogrammiga

  • Ettevõtja

  Kiire info ja lingid

  Lean-spetsialisti arenguprogramm grupi kuupäevad: 14.09, 21.09, 5.10, 12.10, 19.10, 2.11
  LSA II grupi registreerumine: Google forms, ühest ettevõttest kuni 3 inimest.
  LSA maksumus (grupi täitumisel): 258,64€ (VTA-ga). Kui VTA on otsas või ei soovi seda kasutada, siis 517,28€.

  Lean väärtusahela juhi arenguprogrammi kuupäevad: 15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10, 20.10.
  LVA registreerumine: Google forms, ühest ettevõttest kuni 3 inimest.
  LVA maksumus 277,39€ (VTA-ga). Kui VTA on otsas või ei soovi seda kasutada, siis 554,78€.

  Tartumaal on koolitusprogrammis osalenud järgmised ettevõtted (2019-2020):
  Estiko-Plastar, Hanza Mechanics, Lasita Maja, Afterone, Tarmetec, Equa, Respo Haagised, Atemix Tööstusautomaatika, A. le Coq, Teamfun, Ikomet, Protolab, RPM, Kroonpress, Mööblivärk, Ilmre, Promens, Irontec, Velma, Conectra, Tarmeko Spoon, Elltech Engineering.

  Kõik tagasisidet andnud isikud pidasid koolitusprogrammist saadud teadmised täiesti kasutatavaks enda igapäevatöös. 

  Lean-juhtimise koolitusprogramm

  Mis on lean juhtimine? 
  Tegemist on juhtimise metoodikaga, mis pärineb Toyotast. Kui USA majandusteadlased käisid Toyota edu uurimas, siis nad avastasid, et edu taga paitub kõige üleliigse eemaldamine ja seega nimetasid seda leaniks, mida on tõlgitud eesti keelde kui õhuke, kleenuke. Sellest uuringust sündis raamat “Machine that changed the world” ja nüüdseks on väga paljud ettevõtted üle maailma rakendanud lean põhimõtteid.

  Ettevõtted nagu Toyota, Starbucks, Intel, Nike, John Deere, Ford, FedEx, Zara, Amazon, Boeing, Dell, Motorola, 3M jne kasutavad lean juhtimise põhimõtteid ja tööriistu igapäevaselt.

  Tartu Ärinõuandla on koostöös LeanWay-ga kokku pannud põhjaliku Lean koolitusprogrammi, mille eesmärk on läbi praktilise lähenemise aidata Tartumaa ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. Koolitused on jaotatud kolme etappi: teooria, praktika klassiruumis, praktika oma töökeskkonnas.
  Kuna programmide peamise raskuspunkti moodustab viimane etapp – praktika oma töökeskkonnas, siis on selle baasil erinevates töölõikudes vähendatud ebaefektiivsusi juba koolitusprogrammi ajal. 2019 toimunud programmis lahendasid ettevõtted probleeme, mille tulemusel võideti kokku 150 000€. 2020 toimunud programmides lahendati probleeme, mille tulemusel võideti kokku 536 000€. Koolitusprogrammi arvestuslik kasu ettevõttele võrreldes maksumusega on 20-40x.
  Kuidas me seda teame? Koolitusel osalejatel tuleb teha 3 kodutööd. Kodutööde lahendamisel tuleb keskenduda enda ettevõtte probleemidele. Tavaliselt valitakse probleemkohaks see, mis tekitab kõige enam probleeme ja on seega kõige kulukam. Tulemus mõõdetakse enne ja peale kodutööde sooritamist ning tekkinud vahe on potentsiaalne kasu. 

  Koolitusprogrammidel on olnud siiani ka väga kõrge hinnang kasulikkusele (jooksev kvaliteediindeks on püsinud üle 97% juba 2013. aastast alates). See on ka põhjus, miks lean-programmid on valitud mitme Eesti suurima era- kui ka avaliku sektori organisatsiooni igaaastasesse sisekoolitusplaani.

  Lean-spetsialisti arenguprogrammid (LSA)

  Lean spetsialisti arenguprogramm on praktilise kasuga kursus, mis õpetab Leani põhialuseid ning kuidas nende abil ettevõtte protsesse pidevalt paremaks muuta. Selle arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused, kuidas protsesse stabiilsemaks muuta.
  See sobib kõigile, kes on huvitatud leani põhimõtete edukast rakendamisest oma organisatsioonis, eriti neile, kelle igapäeva ülesannete hulka kuulub (või saab kuuluma) protsesside pidev täiustamine, probleemide lahendamine, efektiivsuste otsimine ning raiskamiste kõrvaldamine.
  Ettevõtted vajavad rohkem kui kunagi varem enda meeskonda inimesi, kes suudavad igapäevaselt protsesse efektiivsemaks muuta ning probleeme analüütiliselt lahendada. See on reaalne vajadus võitlemaks kasvavate tööjõu- ja tooreinaekuludega, agressiivsete konkurentide ning üha nõudlikumate klientidega.

  Millest räägime?
  Lean ülevaade, strateegia ja mõõdikute süsteem, igapäevane juhtimine (lean daily management), 5S, raiskamiste tuvastamine ja eemaldamine, probleemide analüütiline lahendamine, visuaalne juhtimine, OEE, standardiseerimine, SMED ja palju muud.

  Kellele on arenguprogramm mõeldud?
  Kursus sobib olemasolevatele arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, erineva astme juhtidele ning spetsialistidele, kes soovivad õppida uusi oskusi, et igapäevaselt panustada organisatsiooni tööoperatsioonide parendamisse.

  Kuidas on kursus üles ehitatud?
  Kursus on üles ehitatud selliselt, et annaks osalejale äärmiselt praktilised tööriistad ning oskused oma organisatsioonis kasu toovaid muutusi esile kutsuda. Selleks tuleb läbida 6 päeval toimuvad koolitused, sooritada teste ning ellu viia kolm kodutööd (need on ühtlasi ka “pronks”-sertifikaadi saamise eelduseks).

  Tartu Ärinõuandlal on tänu Tartumaa PATEE projektile võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on Lean-spetsialisti arenguprogrammi maksumuseks 258,64€ osaleja kohta (grupi täitumisel). Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA). Kui VTA-d ei kasuta, on hind osaleja kohta 517,28€ (grupi täitumisel).
  Vaata VTA jääki siit – http://www.fin.ee/riigiabi
  NB! Tartumaa PATEE toetuseeskirjadest lähtuvalt ei kuulu toetuse saajate hulka EMTAK A koodiga ettevõtted. Seega EMTAK A ettevõtetele kehtib hind VTA-ta (517,28€). 

  Osalejate arv on piiratud 16 inimesega arenguprogrammi kohta. 
  Koolituse kuupäevad
  Lean-spetsialisti arenguprogramm: 1. grupp (5.05, 12.05, 26.05, 2.06, 9.06, 22.06).
  Registreeru I grupi koolitusele vajutades siia. VÄLJA MÜÜDUD! 

  Lean-spetsialisti arenguprogramm: 2. grupp (14.09, 21.09, 5.10, 12.10, 19.10, 2.11).
  Registreeru II grupi koolitusele vajutades siia.

  Lean väärtusahela juhi arenguprogramm

  Arenguprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele praktilised ja teoreetilised teadmised ja oskused, kuidas luua voog.

  Leani juurutamise teisel etapil ehk väärtusahela balanseerimise ja voo loomisel on äärmiselt oluline omada tugevat juhtide/spetsialistide korpust, kes näevad leani süsteemsemana kui lihtsalt üksikud probleemilahendustööriistad.
  Lean väärtusahela juhi arenguprogrammis antakse oskused ja teadmised väärtusahela kaardistamiseks. Ühtlasi antakse põhjalik ülevaade kaardistamise käigus leitud probleemkohtade kõrvaldamiseks vajalikest tööriistadest/metoodikatest (väärtusahela kaardistamine, takti- ja tsükliajad, just-in-time, kanban, heijunka jt).

  Millest räägime?
  Väärtusahela määratlemine, hetkeolukorra kaardistamine, tulevikuolukorra kaardisttamine, kaizen, kanban, voo loomine, tõmbav süsteem vs lükkav süsteem ja palju muud.

  Kellele on arenguprogramm mõeldud?
  Kursus sobib olemasolevatele arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad oma oskusi edasi arendada üksikute protsesside probleemilahendusest terve väärtusahela haldamise peale.
  Kuidas on kursus üles ehitatud?
  Kursus on üles ehitatud selliselt, et annaks osalejale äärmiselt praktilised tööriistad ning oskused oma organisatsiooni operatsioonisüsteemis pidevat voogu disanida.
  Selleks tuleb läbida 6 päeval toimuvad loengud, sooritada teste ja lõpueksam ning ellu viia üks kodutöö väärtusahela kaardistamise näol (need on ühtlasi ka “ hõbe”-sertifikaadi saamise eeldused).

  Kuruse resultaadiks on ühe tooteperekonna lõikes kaardistatud väärtusahela hetkeolukord ja selle baasile loodud operatsioonisüsteemi tulevikunägemus koos elluviimisplaaniga. Nii on loodud protsesside arendamise strateegiline vaade, mille alusel edasisi initsiatiive ellu viia. Ühtlasi tagatakse sellega, et protsesside parendamise valikuid tehakse lähtuvalt suurest pildist ja proaktiivselt, mitte sagedasti levinud juhuslikkusest (isoleeritud) ning reaktiivsest iseloomust lähtuvalt.

  Tartu Ärinõuandlal on tänu Tartumaa PATEE projektile võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on Lean-spetsialisti arenguprogrammi maksumuseks 277,39€ osaleja kohta (grupi täitumisel). Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA). Kui VTA-d ei kasuta, on hind osaleja kohta 554,78€ (grupi täitumisel).
  Vaata VTA jääki siit – http://www.fin.ee/riigiabi
  NB! Tartumaa PATEE toetuseeskirjadest lähtuvalt ei kuulu toetuse saajate hulka EMTAK A koodiga ettevõtted. Seega EMTAK A ettevõtetele kehtib hind VTA-ta (554,78€). 

  Osalejate arv on piiratud 16 inimesega arenguprogrammi kohta. 
  Koolituse kuupäevad
  Lean väärtusahela juhi arenguprogramm: (15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10, 20.10).
  Registreeru koolitusele vajutades siia.

  Koolitaja Marek Bankiir on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja. Tema poolt läbi viidavad lean teemalised koolitused on mitme Eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuste igaaastases koolitusprogrammis eelkõige just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.
  Õpetatava sisu osas tugineb ta kindlalt valdkonna teadusel ja operatsioonide toimimisematemaatikal.
  Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja Lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

  Lisainfo:
  Karl Viiol (karl.viiol@arinouandla.ee)
  53310802

  Lean koolitusprogramm on projekti Tartumaa PATEE osa, mis on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt.