• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  February 3, 2022

  Otsime oma kollektiivi ETTEVÕTLIKU KOOLI TARTUMAA PROJEKTIJUHTI

  Ettevõtlik kool on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

  Sinult ootame

  • Ettevõtliku Kooli võrgustiku tegevuste koordineerimist Tartumaal
  • Juba osalevate haridusasutuste nõustamist ja toetamist
  • Uute koolide ja lasteaedade kaasamist võrgustiku tegevustesse
  • Koolituste ja õppereiside korraldamist võrgustiku liikmetele

  Meie pakume

  • Paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust
  • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
  • Mitmekülgseid koolitusi
  • Sporditoetust

  Kasuks tuleb

  • Erialane kõrgharidus
  • Arusaam ja kogemus haridusvaldkonnast
  • Hea suhtlemisoskus
  • Algatusvõime ja ettevõtlik eluhoiak
  • Soov haridusvaldkonna kaasajastamisse oma panus anda

  Töökoormus 1,0 kohta

  Tööle asumine esimesel võimalusel

  Töö on tähtajaline, kuni 31.08.2023

  Motivatsioonikirja ja CVd ootame kuni 17.02.2022 info@arinouandla.ee

   

  Ettevõtlik Kool

  Ettevõtliku kooli võrgustik on nüüdseks laienenud üle Eesti, kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

  Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

  Ettevõtliku kooli mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

  siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
  tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
  muuta õppetöö huvitavamaks;
  tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
  panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.


  Ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.
  Rohkem infot Ettevõtliku kooli koduleheküljelt.