• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • koolitused

  September 18, 2019

  Personalijuhtimise akadeemia alustab

  • Ettevõtja

  Tartu Ärinõuandla koostöös Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusega on kokku pannud personalijuhtimise koolitusprogrammi, mis on suunatud Tartumaa ettevõtetele.

  Personalijuhtimise akadeemia arenguprogramm koosneb 24 akadeemilisest tunnist, mille eesmärk on mõista organisatsiooni ja töökultuuri kaasajastamise vajadusi ning saada teadmisi ja praktilisi töövahendeid tänapäevase töökultuuri disainimise meetoditest. Lisaks toimub eraldi koolituspäev sobivaimate töötajate leidmise ja hoidmise praktikate tutvustamiseks. Arenguprogramm koosneb kokku neljast koolitusest, millest kaks toimuvad kevadel ja kaks sügisel.

  15. maiKaasav ja tunnustav juhtimine – ehk kuidas kujundada kaasaegset töökultuuri

  Koolituse teemad:

  1. Miks peame juhtimist ümber disainima?
  2. Kuidas disainida organisatsioonikultuuri?
  3. Kuidas viia kaasamine uuele tasemele

  Õpiväljundid: koolituse tulemusena osaleja:

  • teadvustab uue aja juhtimisväljakutseid; teab kontrollipõhise ja usalduspõhise juhtimise eripärasid;
  • teab, kuidas protsesse kujundada intuitiivsemaks ja inimsõbralikumaks;
  • teab, kuidas tulemuslikult tagasisidet anda;
  • oskab toetada töötajate vastutusvõimelisust ja enesejuhtimisvõimekust.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on ühe koolituse maksumus 80€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).
  NB! Hind võib langeda või tõusta olenevalt osalejate arvust.

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut. 

  11. juuni – Tulemuslik värbamine – kuidas saavutada vastastikune sobivus?

  Koolituse teemad:

  1. Töökuulutusest töövestluseni
  2. Interaktiivsed meetodid töövestluse läbiviimisel
  3. Töövestlustest kokkuvõtete tegemine, analüüs ja tagasiside andmine

  Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi innovatiivsest värbamisest: töökuulutuse koostamisest, interaktiivsetest meetoditest töövestlusel ja grupiintervjuul ning kokkuvõtete tegemisest ja tagasisidestamisest.

  Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, kuidas ligi tõmmata õigeid kandidaate;
  • tunneb atraktiivse töökuulutuse koostamise põhimõtteid;
  • tunneb ja oskab kasutada erinevaid interaktiivseid meetodeid töövestluse läbiviimisel;
  • oskab teha töövestlusest kokkuvõtet, analüüsi ja anda tagasisidet.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on ühe koolituse maksumus 80€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).
  NB! Hind võib langeda või tõusta olenevalt osalejate arvust.

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut. 

  18. september – Tööheaolu-uuringu läbiviimine ja mitterahaline motiveerimine

  Koolituse teemad:

  1. Millised on võimalikud rahulolu-uuringu eesmärgid?
  2. Millised on erinevad rahulolu-uuringute stiilid ja meetodid?
  3. Miks ja kuidas kaasata töötajaid uuringu planeerimisse ning tagasisidestamisse?

  Koolituse eesmärk: Teadvustada töörahulolu olemust ning omandada praktilised teadmised ja oskused töörahulolu-uuringute meetodidest, planeerimisest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

  Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab konteksti, mida tähendab inimeste jaoks töörahulolu;
  • mõistab töörahulu seost motivatsiooniga;
  • mõistab, millisel juhul uuringuid läbi viia ja mida sellega saavutada saab;
  • teab, milliseid rahulolu-uuringuid on võimalik teha, mida saab nendega uurida ja mis eesmärgil;
  • teab, miks ja kuidas töötajaid rahulolu-uuringu planeerimisse kaasata;
  • oskab luua ja hallata tegevuskavasid.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on ühe koolituse maksumus 80€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).
  NB! Hind võib langeda või tõusta olenevalt osalejate arvust.

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut. 

  16. oktoober – Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

  Koolituse teemad:

  • Uue aja arenguvestlused – miks, kellele ja kuidas?
  • Arenguvestluste läbiviimise raamistik
  • Vestluse läbiviija karjäärinõustaja kingades ehk kuidas motiveerida töötajaid?

  Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas arenguvestlusi ette valmistada ja läbi viia, milline on arenguvestlusteks vajalik dokumentatsioon; kuidas kasutada arenguvestluste läbiviimiseks karjäärinõustamise meetodit, mis aitab luua meeldivat vestlusõhkkonda ja samas toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist.

  Õpiväljundid: koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, kuidas juht saab kasutada arenguvestlusi töötajate arengu toetamisel;
  • oskab arenguvestlust eesmärgistada, ette valmistada ja läbi viia;
  • oskab anda tagasisidet ja teha arenguvestluse kokkuvõtet;
  • omab ülevaadet erinevatest tarkvaradest, mida saab kasutada arenguvestluste läbiviimisel ja dokumenteerimisel;
  • oskab kasutada arenguvestlusi töötaja motiveerimiseks, karjääri kujundamiseks ja lojaalsuse kasvatamiseks.

  Tartu Ärinõuandlal on võimalus tasuda 50% koolituskuludest ja seega on ühe koolituse maksumus 80€ osaleja kohta. Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA).
  NB! Hind võib langeda või tõusta olenevalt osalejate arvust.

  Osalejate arv on piiratud. Registreeru vajutades siia.
  NB! Ühest ettevõttest maksimaalselt 3 isikut. 

  Koolitaja: Tiina Saar-Veelmaa
  Peab loenguid nii koolides kui ka ettevõtetes teemadel tööõnn, karjääriplaneerimine ja ajajuhtimine. Tiina on osalenud ERR Tööotsija saates karjäärinõustajana, töötas 6 aastat tarkvarafirmas Proekspert tööõnnespetsialistina, kus võitis 2017. aastal Euroopa Äriauhindadel Future Workplace 4.0 kategoorias I koha. Hetkel tegutseb alt konsultandi ja koolitajana ning arendab uue aja HR tooteid: Bluemonday.ee ning Happyme.ee.

  Lisainformatsioon:
  Karl Viiol
  Konsultant
  karl@arinouandla.ee

  Personalijuhtimise akadeemiat aitab rahastada PATEE projekt, mis on toetatud Tartumaa Omavalitsusliidu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt