• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  March 27, 2020

  PRESSITEADE Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik 26.03.2020

  • Avalik sektor
  • Ettevõtja

  Maakondlikud arenduskeskused: tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

  Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. – 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  Küsitluse tulemusena selgus, et:

  • 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada.
  • Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
  • 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
  • Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.
  • 54,71% vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

  Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist.

  Tartu Ärinõuandla konsultant Karl Viioli sõnul andis Tartumaal küsitlusele vastuse pea 130 ettevõtet ja vabaühendust, kes vastutavad ca 1000 inimese töö eest. Käibe langusest ei pääse ükski sektor ja töökohad on löögi all. Vastanute rahaline seis võimaldab neil tellimuste puudumisel hakkama saada keskmiselt 1 kuu, kusjuures 48% vastanutest ei saa isegi 1 kuu palka välja maksta.

  Viioli sõnul võimaldab Valitsuse poolt kokku pandud abipakett lühikese aja vältel organisatsioonidel elus püsida, aga mitte kauaks. „Eriolukord riigis on tingitud viiruse levikust. Mida kiiremini me ühiskonnana käitume kollektiivselt, seda rohkem elusid ja ettevõtteid suudame päästa,“ lisab ta.

  „Kutsume üles kõiki ettevõtjaid tõsiselt reageerima olukorrale ning leidma lahendusi jätkusuutlikuks toimimiseks“, rõhutab Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul. Tema sõnul võib majanduslik olukord muutuda väga kiiresti: mõned sektorid on kiiremini tundlikumad ja on neid, kellele mõjub see hiljem.

  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

  Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad, selleks teeme koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

  Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele ja vabaühendustele. Võrgustikus töötab kokku 160 inimest, nende hulgas enam kui 45 ettevõtluskonsultanti. 

  Lisainfo:

  Küsitluse tulemustega saab tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/eesti-ettevotete-kriisiabikeskuse-tulemused-2020/

  Kõneisik:
  Karl Viiol
  Konsultant
  SA Tartu Ärinõuandla
  karl.viiol@arinouandla.ee
  53 310 802

   Andres Huul
  Juhatuse liige
  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
  andres.huul@arenduskeskused.ee
  55 572 557