• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  February 21, 2018

  Tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid ning koolitusprogramm

  • Ettevõtja
  • Investor

  Tartu Ärinõuandla alustab alates 6. märtsist Tartumaa töötleva tööstuse ja põllumajandusettevõtete (EMTAK A ja C) toetamist auditite ja koolituste vormis. Eesmärk on läbi viia tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid, millele järgnevad probleemkohtade parandamiseks suunatud koolitused.

  Auditite eesmärgiks on tutvustada ettevõtete tippjuhtidele tootmise digitaliseerimise ulatust, fikseerida tootmise digitaliseerimise hetkeseis ettevõtetes ja maakonnas üldiselt ning tuua välja Tartumaa ettevõtete tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise väljakutsed. Auditid on Tartumaa töötleva tööstuse ja põllumajandusettevõtetele tasuta.

  Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis võimaldab erinevate allüksuste eesmärgipärast ja ladusat koostööd, mille eesmärgiks on tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvuse lühendamine ja tootmise automatiseerimine ning seeläbi ettevõtte konkurentsivõime tõstmine. Tootmise digitaliseerimise taset näitab erinevate digitaaltehnikate (kliendisuhete halduses CRM; tootmise ettevalmistamisel CAD/CAM, ERP, PLM; tootmisseadmete halduses CMMS; lao- ja logistikasüsteemides WMS, jms) kasutamise ulatus.
  Tootmise digitaliseerimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate digitaliseerimise tasemest, selle vajaduspõhisusest, aga ka täiendavalt teha järeldusi ettevõtte tootlikkuse, automatiseerimise taseme, klastripõhise majandamise võimalikkuse, ettevõttesiseste kitsaskohtade jms kohta. Auditi läbinud ettevõtetel on õigus saada 1h tasuta nõustamist IMECCi (Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus) poolt.

  6. märtsil toimuval seminaril räägime järgmistest teemadest:

  1. Tööstus 4.0 olemus ja arengutrendid
  2.  Tootmise automatiseerimine ja tööstusrobootika
  3. Digitaaltehnikate kasutamine tootmises: vajadus ja otstarbekus
  4. Ettevõtte auditi olemus ja selleks ettevalmistamine
  5. Näitlik auditi tulemuste tutvustus ja nende interpretatsioon
  6. Auditi ajakava tutvustus

  Personalijuhtimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate personalijuhtimise hetkeseisust ettevõttes. Väljatöötatud personalijuhtimise audit on esimene samm, aitamaks ettevõtetel hinnata oma organisatsiooni personalijuhtimise “tervist”. Selle eesmärk on tuua ettevõtete tähelepanu inimressursside efektiivsema kasutamisega seotud tegevuste olulisusele ning on aluseks edasiste konkreetsete arendustegevuste planeerimisel juba konkreetsetes ettevõtetes. Auditi läbinud ettevõtetel on õigus saada 1h tasuta nõustamist Personalidisaini poolt.

  6.märtsil toimuval seminaril räägime järgmistest teemadest:

  1. Personalijuhtimise aktuaalsus ja väljakutsed tänapäeva ning tuleviku tööstuses
  2. Personalijuhtimine kui protsess ja selle osad
  3. Erinevate osade ülevaatlik tutvustus
  4. Erinevate valdkondade esmane hinnang sisetunde põhjal (võimalus võrrelda hiljem oma tulemusega)
  5. Näitliku raporti ja soovituste tutvustus
  6. Auditi ajakava tutvustus

  Auditite sisu tutvustav seminar toimub 6. märtsil kell 10:00-13:00 SPARK Demos (Narva mnt 3, Tartu).
  Registreeri seminarile vajutades siia.

  Lisainformatsioon auditite kohta:
  Karl Viiol
  Konsultant
  Tartu Ärinõuandla
  karl.viiol@arinouandla.ee

  Auditeid ja koolitusi rahastatakse projektist “Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine”, mis on toetatud Tartumaa Omavalitsusliidu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.