• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  January 29, 2021

  Tartu Ärinõuandla otsib Lean koolituspartnerit

  • Ettevõtja

  Hanke eesmärgiks on tõsta Tartumaa ettevõtete teadlikkust Lean põhimõtetest, õpetada praktiliste tööriistade kasutamist tootlikkuse kasvatamiseks ja õpetada nägema ja juhtima väärtusahelat.

  Ettevõtte operatsioonisüsteemi ja strateegia omavaheline kooskõla aitab ettevõttel teha õigel ajal õigeid otsuseid, mis aitavad pikas plaanis hoida ettevõtet kasumlikuna. Lean juhtimine koos õigete põhimõtetega, meetoditega ja tööriistadega aitavad ettevõttel parandada tootlikkust ja kasvatada konkurentsivõimet. Tartu Ärinõuandla otsib koolituspartnerit, kes koostaks ja viiks läbi Lean koolitusprogrammi, mis tutvustab Lean põhimõtteid teoreetilises käsitluses, praktikas klassiruumis ja lõpuks praktikas töökeskkonnas. Lisaks vajalikele Lean tööriistadele on vähemalt sama oluline näha kogu väärtusahelat. Koolituse pakkuja peab arvestama ka väärtusahela mõistmise ja loomise õpetamisega.  

  Koolitusprogramm kestab 2021 aasta jooksul ja on jagatud kaheks osaks: 2 kevadist koolitust (aprill-juuni) ja sügisene koolitus (september-detsember) – kokku kolm koolitust. Pakkujal on vaba voli üles ehitada koolituskava selliselt, et see kataks vähemalt järgmised teemad: Lean ülevaade, strateegia ja mõõdikute süsteem, igapäevane juhtimine, 5S, raiskamised, probleemide analüütiline lahendamine, visuaalne juhtimine, OEE, kanban, kaizen, standardiseerimine, SMED, hetkeolukorra kaardistamine, tulevikuolukorra kaardistamine.

  Kõik koolitused kestavad vähemalt 5 koolituspäeva ühele grupile, so vähemalt 15 koolituspäeva kokku. Koolitused tuleb üles ehitada selliselt, et ühes grupis saaks osaleda ca 16 isikut.

  Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29.01.2021 kell 17:00 Tartu Ärinõuandla konsultandi Karl Viioli e-posti aadressile karl.viiol@arinouandla.ee.

  Koolitusprogramm on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt. 

  Täpsem info ja hanketingimused – Pakkumuskutse_Lean koolitusprogramm
  Karl Viiol
  karl.viiol@arinouandla.ee